Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (6) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (2) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (1) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) pytania na egzamin UDT (1) pyyania na egzmain UDT (1) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (6) trendy (1) typy wózków (2) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (6) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (10) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wózek (9) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (4) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

wtorek, 26 marca 2019

Zużycie opon w wózkach jezdniowych


Zużycie opon w wózkach jezdniowych


Na bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych, jak również innych urządzeń transportu bliskiego, ma wpływ stan elementów składowych danego urządzenia. Jednym z istotniejszych czynników jest stan opon wózka widłowego. 


Co wpływa na zużycie opon w wózkach widłowych?

Zapewne każdy kierowca wózka widłowego zdaje sobie sprawę, że ogromny wpływ na zużywanie się opon ma technika jazdy. Najeżdżanie na krawężniki bądź inne przedmioty, jak również gwałtowne hamowanie zdecydowanie przyśpiesza proces zużycia opon. W pierwszym przypadku możemy mieć do czynienia z pęknięciem opony bądź uszkodzeniem jej bocznej powierzchni, zaś w drugim z miejscowym wytarciem bieżnika. Duże znaczenie ma również prawidłowa eksploatacji UTB, w tym właściwy dobór ciśnienia w oponach pneumatycznych.

Należy mieć na uwadze, że opony będą starzały się szybciej nie tylko w przypadku nieprawidłowego  ciśnienia, ale również w momencie występowania zanieczyszczeń, pracy w miejscach narażonych na wysokie bądź niskie temperatury oraz wilgoć. Proces zużycia opon przyśpiesza również ogólny  zły stan techniczny  wózka.

Wracając do nieprawidłowego ciśnienia w oponach wózków jezdniowych - warto pamiętać, że zbyt niskie ciśnienie powoduje zużycie bieżnika po obu stronach opony, zaś zbyt duże ciśnienie zużycie środka bieżnika. W obu przypadkach żywotność opony zostaje zdecydowanie skrócona.

Pamiętajmy, że opony zużywają się także w trakcie prawidłowej eksploatacji (starzenie się gumy to naturalny proces) - ale przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad i zaleceń producenta, proces ten będzie przebiegał znacznie wolniej.  Kiedy należy wymienić opony w wózku widłowym?

Większość producentów daje 5-letni okres gwarancji na opony stosowane w wózkach widłowych. Jest to czas, w którym nie powinna mieć miejsca żadna większa awaria.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami):

"“Pojazd nie może być wyposażony w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zaopatrzonych w takie wskaźniki o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm oraz w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę” .

Pamiętajmy, że kiedy zauważymy pęknięcia na gumowej powierzchni ścian bocznych opony, przekraczające grubość 2/32”(ok. 1,6 mm), opony muszą zostać natychmiast wymienione.

Szkolenia na wózki widłowe

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu eksploatacji wózków widłowych zapraszam na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych zakończone egzaminem UDT. Uprawnienia operatora wózka widłowego ważne są na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się pod linkiem

wtorek, 19 marca 2019

Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji UTB - propozycja zmian


Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji UTB -  propozycja zmian


Minister przedsiębiorczości i technologii przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.  Przygotowany dokument jest następstwem nowelizacji ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 2518). 


Co na temat zaświadczeń kwalifikacyjnych mówi ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym:

"Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować".

Przypomnijmy, że do tej pory zaświadczenia kwalifikacyjne operatorów i konserwatorów były wydawane bezterminowo. Od 1 czerwca 2019 roku legitymacje UDT będą miały określone terminy ważności.  Przedział terminów ważności uprawnień UDT określa ustawa, zaś konkretne okresy ważności dotyczące już danego urządzenia zostaną sprecyzowane w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Jak będzie wyglądała procedura uzyskania uprawnień do obsługi UTB?

Projekt rozporządzenia zakłada, że podobnie jak do tej pory, sprawdzanie kwalifikacji będzie następowało na pisemny (bądź też elektroniczny) wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek musi zawierać informację na temat rodzaju zaświadczenia kwalifikacyjnego (czy ubiegamy się o uprawnienia do obsługi czy konserwacji) oraz zakresu (musimy wskazać rodzaj urządzenia, którego ma dotyczyć zaświadczenie). Wzór wniosku będzie dołączony do rozporządzenia. Oprócz wniosku osoba egzaminowana musi również uiścić opłatę egzaminacyjną. Ustawodawca przewiduje możliwość zwrócenia tej kwoty w przypadku, kiedy egzamin się nie odbędzie (z zastrzeżeniem kliku warunków).

Forma egzaminu również nie ulegnie większym zmianom. Kandydat na operatora czy konserwatora UTB nie uniknie ani części teoretycznej, ani praktycznej egzaminu.

Jak będzie wyglądała procedura przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie możliwe jedynie na pisemny lub elektroniczny wniosek osoby zainteresowanej. Jednym z istotniejszych warunków przedłużenia zaświadczenia jest złożenie oświadczenia przez składającego wniosek o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Za złożenie fałszywego oświadczenia dana osoba może zostać pociągnięta do poniesienia odpowiedzialności karnej.

Terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji UTB

Na koniec  kwestia, o którą najczęściej jestem pytany, a dotycząca konkretnych terminów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zostały one przedstawione w projekcie omawianego rozporządzenia jako załącznik nr 3 do projektu. Określono w nim rodzaje urządzeń technicznych przy obsłudze i  konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych w zależności od rodzaju urządzenia. Przykładowo, jeśli chodzi o wózki jezdniowe podnośnikowe termin ważności uprawnień do obsługi:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem - wynosi  5 lat,

zaś w przypadku

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - wynosi 10 lat.

10 lat ważności będą miały również uprawnienia do obsługi podestów:

- ruchomych stacjonarnych,

- podestów ruchomych wiszących,

- podestów ruchomych masztowych,

- podestów na pojazdach kolejowych,

zaś 5 lat ważności - uprawnienia do obsługi podestów  ruchomych przejezdnych.

Operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia otrzymają zaświadczenia do obsługi ważne przez 10 lat, zaś suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - przez 5 lat.

Termin 10 lat ważności będzie obejmował żurawie stacjonarne oraz przewoźne i przenośne, zaś pozostałe - żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe,  kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe czy pływające - 5 lat.

W przypadku konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ważność świadectwa kwalifikacyjnego będzie wynosiła 5 lat. Podobnie zresztą jak w przypadku konserwacji podestów ruchomych (stacjonarnych, wiszących, masztowych przejezdnych, załadowczych, na pojazdach kolejowych) oraz suwnic, wciągarek i wciągników (ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia). W przypadku zaświadczeń do konserwacji żurawi termin będzie wynosił 10 lat dla żurawi stacjonarnych, a dla reszty żurawi - 5 lat.Nowelizacja ustawy i nowe rozporządzenie  mają na celu wyeliminowanie bądź znaczne zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków związanych z obsługą i eksploatacją UTB. Z tego też względu przedłużenie posiadanego zaświadczenia będzie możliwe jedynie w przypadku osób, które stale wykonują zadania z zakresu obsługi bądź też konserwacji danego urządzenia.