Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (6) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (2) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (1) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) pytania na egzamin UDT (1) pyyania na egzmain UDT (1) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (6) trendy (1) typy wózków (2) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (6) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (10) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wózek (9) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (4) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

wtorek, 28 listopada 2017

 Zmiany proponowane w  dozorze technicznym


 Zmiany proponowane w  dozorze technicznym


Z reguły nie zagłębiam się w propozycje zmian prawa polskiego. Jest wystarczająco dużo zmian, które już zostały wprowadzone, że zabrakłoby czasu, żeby myśleć jeszcze o zmianach proponowanych czy też planowanych. Dziś postanowiłem jednak zrobić wyjątek. Przyczyna jest prosta -  proponowane zmiany są wyjątkowo mocno związane z branżą, w której działam. Chodzi o zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z późn. zm. (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650).
Uchwalenie ustawy zniesie między innymi zezwolenia imienne do obsługi wózków (zaświadczenia imienne), a jedynymi obowiązującymi uprawnieniami operatora wózka widłowego będzie legitymacja UDT (legitymacja państwowa). 

Wspomniane rozporządzenie wprowadza spory bałagan  w zakresie uprawnień operatorów, zaś  proponowane zmiany, przynajmniej tak to rozumiem, mają na celu uporządkowanie tej sytuacji. Jest to zmiana, która stanowi część większego planu. Do tej pory, by zdobyć uprawnienia operatora wózka, mieliśmy do wyboru trzy drogi. Pisałem o nich we wcześniejszych wpisach - dla przypomnienia:
W kwietniu tego roku ministerstwo usunęło możliwość uzyskiwania uprawnień wydawanych przez instytut mechanizacji (książka operatora). W związku z tym w tym momencie pozostały tylko dwie drogi - pierwsza to uzyskanie kwalifikacji wydanych przez UDT, a druga to wydanie zezwolenia na podstawie wymienionego na początku rozporządzenia.
Nie będę koncentrował się na całej propozycji, która jest obszerniejsza niż obecnie obowiązująca opcja. Skupię się tylko na tej części, która odnosi się do uprawnień obsługujących. Obszerniejszy komentarz do  zmian postaram się opublikować, gdy rozporządzenie zostanie już uchwalone.
Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650) §4.1 ., było tak, że:
"Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał :
1)uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy."
Oczywiście zaświadczenie wydawane ma być na podstawie programu ustalonego przez jednostkę do tego wyznaczoną.
Swoją interpretację obecnych przepisów zamieszczałem w poprzednich wpisach - wyjaśniałem, jakie wprowadzają zamieszanie i jakie nadinterpretacje umożliwiają.
Teraz przejdę do proponowanej zmiany. Jest to projekt z 10 kwietnia 2017 r.   Obecna propozycja pkt. 4.1. brzmi następująco :
"Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się operatorów, którzy:
1) ukończyli 18 lat;
2) uzyskali zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych w trybie określonym w przepisach dotyczących sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych .
2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust1., dopuszcza się operatorów,
którzy :
1) ukończyli 18 lat i uzyskali zaświadczenia ukończenia kwalifikowanego kursu zawodowego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki ; lub
2) posiadają dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami."

Co proponowana zmiana ma wnieść w praktyce?  Po pierwsze rozporządzenie o bhp przy obsłudze wózków odnosi nas bezpośrednio do przepisów dozoru technicznego i dodaje określenie wózków podnośnikowych (czyli tych, które pod ten dozór podlegają). Wszystkie te wózki po zmianie będą mogły być obsługiwane tylko na podstawie zaświadczeń wydanych przez UDT, co moim zdaniem faktycznie definitywnie uporządkuje ten kontrowersyjny temat, który jest poruszany od 2002 roku. Na pewno zlikwiduje to istnienie szkoleń „typu groupon” - o tym zjawisku też pozwoliłem sobie napisać we wcześniejszym poście (Czy warto robić uprawnienia na wózki, podesty czy suwnice w Grouponie?  Czy Groupon jest wiarygodny?) 
Kolejna część propozycji odnosi się do wózków nie podlegających pod UDT  (unoszące, ciągnikowe, naładowane) - dalej można będzie je obsługiwać na podstawie ukończonego szkolenia na podstawie programu ustalonego przez jednostkę wyznaczoną. Jednak  dalsza część planowanego rozporządzenia wprowadza dużą zmianę, ponieważ osoba posiadająca prawo jazdy nie będzie musiała kończyć nawet szkolenia w tym zakresie - wystarczy tu kategoria „B” „T”. 
Ostatni ważny zapis dotyczy czasu, jaki po wejściu rozporządzenia w życie będą mieli ludzie, by uzupełnić kwalifikacje oraz wyjaśnienia czy obecnie posiadane uprawnienia zachowują ważność.


W Art 17  podkreślono, iż uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego nie tracą mocy prawnej, natomiast imienne zezwolenia wydane przez pracodawców  zachowują ważność do 31 grudnia 2020 roku . Okres ten uzasadniony jest zapewne ilością osób, które korzystały z możliwości pracy na wózku bez egzaminu UDT. Gdyby wszystkie te osoby musiały od razu  wzbogacić swoje CV o kwalifikacje dozorowe, prawdopodobnie zakończyłoby się to paraliżem urzędu.
Moja ocena zamian jest pozytywna - faktycznie skończy się pewien etap luk związanych z uprawnieniami operatorów. Ponadto liczba osób zdających egzamin wzrośnie, co mocno zasili budżet…. 

niedziela, 29 października 2017

Spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi


Spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

20 września w siedzibie firmy Awans B.H.P. na ul. Brukowej 23 w Łodzi odbyło się spotkanie łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Członkiem stowarzyszenia jestem już od ponad roku - pisałem o tym na łamach bloga (dla przypomnienia link - Członkostwow Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy )

W trakcie zebrania omówiliśmy bieżące sprawy oddziału oraz poruszyliśmy ciekawe zagadnienia związane m.in. z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy pracach wykonywanych inaczej niż stosunek pracy oraz  z możliwością nawiązania współpracy z Politechniką Łódzką. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z terminarzem nadchodzących konferencji. O spotkaniu możecie przeczytać na stronie stowarzyszenia pod linkiem.
A kolejne spotkanie odbędzie się już 15 listopada, a wśród poruszanej tematyki będzie kwestia możliwości kontroli przez pracodawców zwartości alkoholu w wydychanym powietrzu wśród pracowników. Przewidziano również czas na dyskusję dotyczącą planowanych zmian w 2018 roku odnośnie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
Zachęcam wszystkich do dołączenia do łódzkiego oddziału Stowarzyszenia  Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. To dobry sposób na wymianę swoich doświadczeń zawodowych oraz aktualizację posiadanych informacji.

środa, 11 października 2017

Czym różnią się od siebie suwnica, wciągnik i wciągarka?


Czym różnią się od siebie suwnica, wciągnik i wciągarka?

Jak rozróżnić suwnicę od wciągnika/ wciągarki?


Definicję konkretnych urządzeń transportu bliskiego określają poszczególne normy. Wydawać by się mogło, że w oparciu o zawarte w nich wytyczne z łatwością można rozróżnić dane urządzenie i poprawnie je zakwalifikować. Jak się jednak okazuje w praktyce nie jest to takie proste i może przysporzyć wiele problemów. Błędne zdefiniowanie danego urządzenia wiąże się z komplikacjami podczas procesu rejestracji urządzenia transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w dalszej kolejności z problemami podczas kolejnych przeglądów (zwłaszcza jeśli dla jednego urzędnika dane urządzenie jest czymś innym niż dla drugiego - a i takie przypadki się zdarzają) oraz w zakresie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

Dziś skupimy się na tym, jak rozróżnić suwnicę od wciągnika i wciągarki. Zacznijmy od definicji, które  podane są w obowiązujących normach.


Co to jest suwnica?

Zgodnie z normami PN-M-4500:1996 i PN-ISO 5053:1999 suwnica to dźwignica, w której urządzenie chwytające (ładunkowe) podwieszone jest do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.


Czym różnic się wciągnik od wciągarki?

Wciągniki i wciągarki to cięgniki, które różnią się od siebie budową. Wciągniki posiadają budowę zwartą - składają się z obudowy, w której wszystkie części i zespoły są zabudowane lub do niej przymocowane. Wciągarki posiadają zaś ramę, na której lub w której zamontowane są wszystkie jej części i mechanizmy.


Jak rozróżnić suwnicę od wciągnika/wciągarki?

Aby ustalić, czy dane urządzenie transportu bliskiego jest wciągnikiem/wciągarką czy suwnicą, należy określić pole pracy urządzenia. W przypadku wciągnika/ wciągarki pole pracy wyznacza zawsze płaszczyzna.  W przypadku suwnicy polem pracy jest prostopadłościan.  Wciągnik/ wciągarka pracuje góra - dół, lewo - prawo,  suwnice pracują dodatkowo przód - tył.

Mam nadzieję, że powyższe wiadomości pomogą Wam rozróżnić te trzy rodzaje urządzeń transportu bliskiego i już nigdy nie będziecie mieli wątpliwości czy macie do czynienia z wciągnikiem, wciągarką czy suwnicą. A wszystkich zainteresowanych tematyką urządzeń transportu bliskiego zapraszam na nasze szkolenia dla operatorów UTB, a w szczególności na szkolenia na suwnice I S i II S. Więcej informacji na temat szkoleń znajdziecie pod linkiem

środa, 4 października 2017

Co to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis urządzeń podlegających pod UDTCo to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis
urządzeń podlegających pod UDT

Co to jest UDT?

UDT - Urząd Dozoru Technicznego - jest państwową osobą prawną, która swoje działania koncentruje na bezpieczeństwie urządzeń technicznych. UDT w swojej działalności kieruje się szeregiem aktów prawnych, wśród których najważniejszym jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2150 r. poz. 1125). UDT tworzy 29 oddziałów terenowych znajdujących się na terytorium całej Polski. (Od 20 lutego nastąpiła zmiana strukturalna UDT - obecnie jest 10 oddziałów UDT oraz 22 biura wchodzące w strukturę organizacyjną funkcjonujących oddziałów).


Historia UDT


UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. Jego korzenie sięgają 1911 roku, kiedy to powstało Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi. Obecna nazwa, a więc Urząd Dozoru Technicznego, zaczęła funkcjonować w  1950 roku, kiedy to w Warszawie powołano Urząd Dozoru Technicznego. Wraz z rosnącą liczbą urządzeń pod dozorem powstawały kolejne jednostki - oddziały  dozoru w poszczególnych miastach. Więcej na temat historii UDT znajdziecie na stronie oraz na  blogu Awans B.H.P. pod linkiem 


Co robi UDT?

UDT prowadzi swoją działalność na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim działa jako jednostka dozoru technicznego, realizując zadania określone w ustawie o dozorze technicznym.


UDT jako jednostka dozoru technicznego
Art. 2. 1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. [USTAWA O DOZORZE TCHENICZNYM Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321] 


Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych. Wśród zadań UDT jako jednostki inspekcyjnej znajdziemy:

"- badanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
- dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
- dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
- uprawnianie zakładów w zakresie:
 * wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów
 * naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
 - poświadczanie kwalifikacji osób:
 * obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
 * wykonujących  czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;
- uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
- uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne."


Co to jest UDT-CERT?

UDT działa również jako Jednostka Notyfikowana nr 1433. Upoważniona jest do wykonywania oceny zgodności w zakresie 10 unijnych dyrektyw nowego podejścia i jednego rozporządzenia. UDT jako jednostka certyfikująca posługuje się nazwą UDT-CERT. Jak można przeczytać na stronie UDT "Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:
 -  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
-  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
-  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100."
Kolejnym trzecim już polem działalności UDT jest prowadzenie zaplecza badawczo-ekspertyzowego - Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) - wykonującego badania i ekspertyzy.
Następnym rodzajem działalności UDT jest prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
UDT działa również jako:
-  jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE;
 - jednostka potwierdzająca prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu przedsiębiorstwa energetycznego o pochodzeniu energii elektrycznej z kogeneracji;
Jakie uprawnienia wydaje UDT?

UDT jako organ właściwy do uznawania kwalifikacji wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności praktycznego wykonania czynności oraz znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych osobom:
- obsługującym i konserwującym urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
- wykonującym czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń.
Lista urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji oraz tych, przy konserwacji których również należy posiadać stosowne uprawnienia znajduje się pod linkiem.

Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

O zmianach w Ustawie o Dozorze Technicznym pisałem już wcześniej - Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają pod UDT - zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym. Są to świeże zmiany, obowiązujące od sierpnia tego roku, zgodnie z którymi  pod UDT zaczęły podlegać również urządzenia do odzyskiwania par paliw. Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł porządkujący wiedzę na temat UDT okaże się dla Was pomocny. A wszystkich zainteresowanych szkoleniami UDT zachęcam do odwiedzenia  strony internetowej i zapoznania się z ofertą szkoleniową "Szkolenia i kursy UDT".  Szkolenia z Awans B.H.P. zakończone są egzaminem przed komisją UDT, dzięki któremu kursanci mogą zdobyć stosowne uprawnienia i świadectwo kwalifikacyjne. 

piątek, 25 sierpnia 2017

Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają pod UDT - zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym – urządzenia do odzyskiwania par paliw

Najnowsza zmiana w Ustawie o Dozorze Technicznym (Ustawa o Dozorze z dnia 21 grudnia 2000 r Dz. U. nr 122 poz. 1321) dotyczy urządzenia do odzyskiwania par paliw. Zmiany w ustawie odnośnie urządzeń do odzyskiwania par paliw weszły w życie 21 sierpnia 2017 roku. Są one określone dyrektywą 2009/126/WE.

Czego dotyczą zmiany z dyrektywy 2009/126/WE?

Od 21 sierpnia 2017 roku Ustawa o Dozorze Technicznym uzyskała brzmienie wg którego pod Urząd Dozoru Technicznego podlegają urządzenia do odzyskiwania par paliw. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim takie urządzenie będzie musiało uzyskać ważną decyzję Dozoru Technicznego, posiadać odpowiednią dokumentację i przechodzić przeglądy okresowe. Co to oznacza dla posiadaczy tych urządzeń, czyli przede wszystkim dla stacji paliw? Oznacza to dodatkowe opłaty wnoszone do Urzędu Dozoru Technicznego i sporo dodatkowej dokumentacji.

Sposób publikowania zmian dotyczących urządzeń do odzyskiwania paliw

Nie chciałbym się koncentrować na samym sensie zmian, natomiast nad sposobem ich opublikowania. Zmiana została zapisana bezpośrednio w Ustawie o Dozorze, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca i utrudnia późniejsze odnajdywanie zmienionych fragmentów. Zgodnie z dotychczasową logiką ustaw i rozporządzeń dotyczących Dozoru urządzenie do odzyskiwania par paliw powinno być dopisane w rozporządzeniu określającym urządzenia podlegające pod Dozór, a nie w głównej Ustawie o Dozorze, w której do tej pory nigdy nie wymieniano konkretnych urządzeń. Urządzenie do odzyskiwania par paliw jako jedyne z wielu urządzeń podlegających pod dozór zostało wymienione w głównej Ustawie o Dozorze, a pominięto je w rozporządzeniu określającym urządzenia podlegające pod dozór oraz w rozporządzeniu ustalającym opłaty dozorowe.

Zmiana definicji Dozoru Technicznego

Zmieniony został art 2 ustęp 1 Ustawy o Dozorze z dnia 21 grudnia 2000 r Dz. U. nr 122 poz. 1321. Otrzymuje on teraz brzmienie: „1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliw.- czyli na poziomie Ustawy zostało określone kolejne urządzenie które podlega pod dozór techniczny, natomiast urządzenia nie ujęto w rozporządzeniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, poz. 1468 ), które określa urządzenia podlegające dozorowi. Urządzenie do odzyskiwania par paliw podlega tym samym przepisom, co reszta urządzeń podlegających pod dozór – powinno więc się znaleźć razem z resztą urządzeń.

Opłaty za czynności wykonywane przy urządzeniach do odzyskiwania pary z paliw przez UDT

Kolejna zmiana to określenie opłat za czynności wykonywane przy urządzeniach do odzyskiwania pary z paliw :
2a. Opłatę za badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa ustala się jako sumę:
1)stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł pomnożonej przez liczbę poddanych badaniu węży nalewczych znajdujących się przy odmierzaczach paliw płynnych;
2) kosztu podróży służbowej inspektora.”;
Znowu zapis w ustawie tego typu nie jest konieczny ponieważ koszty i opłaty związane z pracą dozoru technicznego określone są innym rozporządzeniem (Dz. U. 2014 poz. 1675) i tam powinien się znajdować nowy zapis.

Prawo i urzędnicy służą ludziom i przedsiębiorcom – nie na odwrót

Niektórym może się wydawać, że to drobiazgi skoro przepis i tak obowiązuje, jednak dla osób które muszą się przemieszczać w tysiącach przepisów, powoduje to spore utrudnienia. Jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić jakie urządzenia podlegają pod dozór i sięgnie po rozporządzenie określające dane urządzenia ( logiczne posunięcie! ) nie znajdzie tam urządzenia do odzyskiwania par paliw! Czytelnik rozporządzenia uzna, że wg tego co przeczytał urządzenie do odzyskiwania par paliw nie podlega pod Dozór i nie musi mieć wydanej ważnej decyzji. Oczywiście wg ustawodawcy powinien się domyśleć, że to urządzenie jako jedyne zostało wypisane gdzie indziej – w głównej ustawie dotyczącej Dozoru. Osoby, które są na bieżąco ze zmianami na pewno zajrzą i do ustawy i do rozporządzeń. Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy właściciele urządzeń technicznych biegle poruszają się w gąszczu przepisów.

Trzeba brać pod uwagę fakt, że ustawodawca planuje niebawem kolejne duże zmiany w ustawie, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Miejmy nadzieję, że będą już zapisane logicznie i bardziej przejrzyście z korzyścią dla użytkowników przepisów. Prawo, podobnie jak urzędnicy zostało wymyślone aby służyło ludziom, a nie odwrotnie. 

czwartek, 24 sierpnia 2017

Jak często przeprowadzać konserwację HDS-ów?


Jak często przeprowadzać konserwację HDS-ów?


HDS-y czyli hydrauliczne dźwigi samochodowe podlegają przeglądom konserwacyjnym. Terminy tych przeglądów regulują obowiązujące przepisy prawne. Aby żuraw przenośny typu HDS przeszedł go pomyślnie, musi podlegać  stałej opiece konserwatorskiej. Pytanie jak często przeprowadzać konserwację HDS-ów wiąże się więc również z pytaniem, jak konserwacja ta powinna przebiegać i jakie  czynności obejmować.


Konserwacja HDS - jak często?


Przeglądy konserwacyjne hds powinny odbywać się w terminach określonych w instrukcji eksploatacji urządzenia. Konserwator, przestrzegając zapisów instrukcji eksploatacji powinien sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, układów hamulcowych. Konserwujący w ramach przeglądu powinien również sprawdzić działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, jak również elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. Nie rzadziej niż co 12 miesięcy (chyba że w instrukcji eksploatacji podano inne terminy) należy sprawdzić konstrukcję nośną oraz instalacje ochrony przeciwpożarowej. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych umożliwia bieżące usuwanie usterek i nieprawidłowości w działaniu HDS-ów (czy też innych urządzeń transportu bliskiego).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego  (Dz. U.2003 nr 193, poz.1890):
·         żurawie z napędem ręcznym powinny przechodzić przegląd konserwacyjny co 90 dni;
·         żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne oraz żurawie szynowe  podlegają przeglądom konserwacyjnym co 30 dni;
·         żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne przeglądy konserwacyjne muszą przechodzić do 60 dni.


Kto może zostać konserwatorem HDS-ów (hydraulicznych dźwigów samochodowych)?Konserwatorem żurawi przenośnych II Ż typu HDS może zostać tylko osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem UDT na konserwatora.  O kursach przygotowujących do tego egzaminu przeczytacie na stronie
Pamiętaj, że aby przystąpić do egzaminu musisz mieć ukończone 18 lat, wykształcenie wyższe niż podstawowe  (szczegółowe warunki określa rozporządzenie) oraz stan zdrowia umożliwiający wykonywanie tego typu pracy. Istotne jest również dobre przygotowanie, dzięki któremu egzamin zostanie zakończony sukcesem. Dobrą drogą jest wybranie placówki szkoleniowej rzetelnie przygotowującej do egzaminu będącego przepustką do zdobycia legitymacji UDT konserwatora UTB. Zdobycie uprawnień konserwatora HDS-ów to szansa na lepszą pracę i nowe możliwości zawodowe.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Budowa typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - zawory


Budowa typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - zawory


Ponownie powracam do tematu budowy typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia  (zachęcam do zapisywania się na kurs na wózki jezdniowe kończąc się egzaminem UDT). Zgodnie z obietnicą dziś parę słów na temat zaworów występujących w typowych wózkach jezdniowych podnośnikowych
Wcześniejsze wpisy znajdziecie pod linkami:


Zawory zwrotne

Zawory zwrotne mają za zadanie zapewnić swobodny przepływ cieczy w obwodach instalacji hydraulicznych w jednym kierunku.

Rozdzielacze

Rozdzielacze kierują przepływ strumienia cieczy roboczej w przewodach instalacji hydraulicznej. Składają się z obudowy, sekcji, sprężyny oraz zaworu przelewowego. 

Zawory bezpieczeństwa

Zadaniem zaworów bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym jest zabezpieczanie go przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (które przekroczyłoby jego dopuszczalną wartość).

Zawory przelewowe

Zawory przelewowe utrzymują stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym. Mogą również pełnić funkcje zaworów bezpieczeństwa. 

Zawór dławiący nieregulowany

Znajdziemy go w układzie mechanizmu podnoszenia wózka przy siłowniku hydraulicznym. Jego działanie polega na ograniczaniu prędkości podnoszenia oraz prędkości opuszczania wideł obciążonych ładunkiem. Ponadto zabezpiecza układ podnoszenia w momencie pęknięcia przewodu instalacji hydraulicznej. 

Zawór dławiący regulowany

Wyposażony jest w iglicę do regulacji wielkości dławienia. Zabezpiecza on prędkość przechyłu masztu oraz w niektórych wózkach prędkość w mechanizmach podnoszenia i opuszczania wideł. 


Materiał szkoleniowy na temat budowy wózków jezdniowych podnośnikowych opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia" Mieczysław Chimiak".

wtorek, 1 sierpnia 2017

9 zapisów w rozporządzeniach UDT, które musisz znać

9 przepisów związanych z UDT o których możesz nie mieć pojęcia, a które należy znać 

Poznaj przepisy UDT, o których każdy pracodawca oraz jego bhpowiec powinien pamiętać. W razie ich niedopełnienia odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy. Jeśli więc jesteś właścicielem firmy lub bhpowcem w firmie, w której użytkowane są urządzenia techniczne podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zapoznaj się z poniższym tekstem.

Odpowiedzialność pracodawcy a nie bhpowca

Zgodnie z polskim prawem pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy ponosi pracodawca 1, warto tutaj podkreślić, iż zatrudnianie służb bhp nie zmniejsza jego odpowiedzialności , wielu pracodawców zatrudniając bhpowca ma złudne wrażenie pozbycia się problemu, skoro płacę komuś za kontrolę bhp to znaczy że ta osoba ponosi odpowiedzialność za stan rzeczy, ustawodawca jednak przewidział to inaczej. Jeżeli jesteś pracodawcą i uda ci się przekonać służby bhp żeby przymknęły na coś oko, to pamiętaj, to nie oznacza twojego sukcesu ponieważ odpowiedzialność ponosisz Ty! Przekonywania Bhpowca by naginał przepisy można porównać do statku na którym kapitan rozkazuje załodze porozpinać szalupy ratunkowe, jednak w momencie tragedii to nie załoga będzie odpowiadała za konsekwencje tych działań w momencie katastrofy.
Często spotykam się z opiniami odnośnie działania służb bhp, typu „z tym bhpowcem da się dogadać”. Jednak dogadanie nic nam nie daje, ponieważ to nie pracownik służb bhp jest osobą decyzyjną tylko jego pracodawca, a kontrole na tym bezpieczeństwem sprawuje państwo za pomocą instytucji, zgodnie z art 24 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:
Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.”
Nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania urządzeń technicznych w miejscu pracy
Dzisiaj chciałbym się skoncentrować, na jednym z urzędów który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem w miejscu prac, specjalizującym się w urządzeniach technicznych. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) działa na podstawie ustawy z 21. 12 2000 r. , która określa zakres jego działania, do ustawy dochodzi nam kilka rozporządzeń jakie pracodawca powinien znać. Chciałbym wypunktować kilka podstawowych zapisów które powinny być spełnione, by właściciel urządzeń podlegających pod UDT mógł spać spokojnie2

9 zapisów w rozporządzeniach UDT, o których trzeba koniecznie pamiętać

 1.   Zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym urządzenie podlegające Dozorowi Technicznemu może być eksploatowane tylko na podstawie ważnej decyzji wydanej przez Dozór Techniczny 3 aby uzyskać taką decyzję musimy spełnić kilka rzeczy, posiadać odpowiednią dokumentację, osoby wykwalifikowane do obsługi oraz konserwacji, oraz urządzenie powinno być sprawne.
 2. Wszystkie naprawy i modernizację takiego urządzenia powinny być ustalane z Dozorem
  Technicznym, o zakresie przy jakich czynnościach powinno być takie ustalenie wykonane mówi 24 artykuł Rozporządzenia o Dozorze Technicznym z 2003 r
  4 . Ponadto firma wykonująca naprawy powinna posiadać uprawnienia wydane przez UDT. Uwaga: Wymóg ten nie dotyczy urządzeń, o których mówi art. 20 a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym. Uzyskanie uprawnienia nie jest wymagane, gdy podmiot naprawiający lub modernizujący świadczy taką usługę okazjonalnie i zastosuje właściwą technologię naprawy lub modernizacji, uzgodnioną i nadzorowaną przez UDT.
 3.  Eksploatujący jest zobowiązany poinformować Dozór Techniczny o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu bądź wypadku z udziałem urządzenia. To jest dość częste zaniedbanie wynikające z niewiedzy, w momencie zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji urządzenie traci ważność decyzji i nie można eksploatować go do czasu wykonania badania doraźnego powypadkowego5 .
 4. Zgodnie z 26 artykułem Ustawy o Dozorze przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki do wykonywania czynności przez inspektora, (np. zapewnić obciążenie do przeprowadzenia prób przy urządzeniu) co może stanowić pewien problem w niektórych sytuacjach, ponieważ nie zawsze sprzęt użytkowany przez pracodawcę pracuje na maksymalnych obciążeniach, a próba statyczna wykonywana przy odbiorze urządzenia wynosi 125 % takiego właśnie obciążenia. Pracodawca zobowiązany jest takie obciążenie zorganizować. Inspektor ma prawo odmówić wykonania badania technicznego, jeżeli uzna, że warunki do jego przeprowadzenia są nieodpowiednie.
 5. Artykuł 9 Rozporządzenia z 2003 roku wymaga od pracodawcy, by urządzenie było eksploatowanie zgodnie z zaleceniami producenta i jego przeznaczeniem, oraz co istotne i często pomijane, na podstawie DTR (dokumentacja techniczno ruchowa) powinna być stworzona instrukcja obsługi, która powinna być dostępna dla obsługującego6 .
 6. Po stronie eksploatującego jest zapewnienie właściwej obsługi oraz konserwacji danego urządzenia, które podlega pod dozór techniczny. Zakres kwalifikacji wymaganych jest określony w rozporządzeniu7 . Tutaj trzeba pamiętać, że każde urządzenie wymaga innych uprawnień do obsługi i konserwacji. Oddzielnie zdajemy egzamin państwowy na konserwatora wózka i oddzielnie na obsługę widlaka.
 7.  Eksploatujący powinien założyć i przechowywać do każdego urządzenia dziennik konserwacji, w którym będzie odnotowywał swoje czynności konserwator posiadający odpowiednie uprawnienia. Terminy tych przeglądów określa rozporządzenie z 2003 r załącznik nr 2 oraz producent danego sprzętu. Najczęściej pracodawca zleca założenie i prowadzenie dziennika konserwatorowi, ale podobnie jak przy służbach bhp odpowiedzialność za istnienie takiego dziennika ponosi właściciel . Dodatkowo przed przekazaniem wózka widłowego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia kontroli jego stanu technicznego, a przeprowadzona kontrola powinna być odnotowana w dokumentach eksploatacyjnych8.
 8. W przypadku, gdy urządzenia są wyposażone w aparaty elektryczne, eksploatujący jest zobowiązany wykonywać pomiary elektryczne w czasie określonym w rozporządzaniu w artykule 12 oraz każdorazowo po wprowadzeniu zmian lub napraw w instalacji 9.
 9.  Przy nowych zmianach prawa, zakupując urządzenie podlegające dozorowi nie trzeba wykonywać badań doraźnych eksploatacyjnych(które były płatne) gdyż nabywca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z decyzji. Należy natomiast pamiętać, że pozostaje obowiązek zgłoszenia Dozorowi Technicznemu zmianę właściciela – jeśli zaniedbamy ten obowiązek nie możemy dalej eksploatować urządzenia. Należy też sprawdzić czy nie zostały wykonane żadne zmiany w nowo nabytym sprzęcie od czasu ostatniego badania10.

Przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów powinno pozwolić spać spokojnie pracodawcy, przynajmniej jeżeli chodzi o prawo związane z urządzeniami podlegającymi Dozorowi Technicznemu. Na samym końcu trzeba jeszcze podkreślić co grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie wymogów prawnych, mówi nam o tym 63 art ustawy o dozorze, kto eksploatuje urządzenie bez ważnej decyzji bądź jej brew podlega karze grzywny bądź pozbawienia wolności, takiej samej karze podlega osoba która bez uzgodnienia przerabia bądź modernizuje urządzenia techniczne 11 . Jaki wymiar kary wchodzi w grę ? Trudno powiedzieć, ale zgodnie z kodeksem karnym ”§ 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.”
12
Moja rada dla pracodawców jest następująca, jeżeli szukasz bhpowca, to nie takiego który będzie przymykał oko na to co się dzieje w zakładzie pracy, tylko takiego który będzie w stanie zabezpieczyć miejsce pracy zgodnie z przepisami, ponieważ to ty będziesz odpowiadał za konsekwencje tych działań. Jeżeli szukasz konserwatora to nie wystarczy zapłacić za stempelek, tylko zapłacić komuś kto wykona przegląd faktycznie i podpowie co przygotować w urządzeniu by zwiększyć bezpieczeństwo, a co by przeszło przegląd państwowy. Za nieprzestrzeganie przepisów odpowiada pracodawca i tłumaczenie się niekompetencją osób zatrudnionych nie pomoże się mu wybronić w sądzie.

Przypisy:
1Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o któ-rych mowa w art. 23711 § 2.
2Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).
3 Dz. U. Nr 122 poz 1321 z 2000 r. Art 14 urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym ,mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
4Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
5 Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego art 19
6 Tamże : art 9
7Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. ( z późniejszymi zmianami dz u nr 50 poz 426)
8 Dz u nr 70 poz 650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Art 5.1
9 Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego art 12
10 Ustawa o dozorze technicznym z 21 . 12 2000 r art 15 a
11 Tamże, art 63

12Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

czwartek, 27 lipca 2017

6 najważniejszych wydarzeń dla Logistyki Magazynowej tej Jesieni

6 najważniejszych wydarzeń dla Logistyki Magazynowej tej Jesieni 

Konferencje i Targi Jesień 2017 Logistyka Magazynowa

Poniżej zestawienie najważniejszych dla Logistyki Magazynowej targów i konferencji, które odbędą się jesienią tego roku. Za nami już sporo wydarzeń, na których powinni pojawić się przedstawiciele firm logistycznych i transportowych, jednak końcówka roku także zapowiada się ciekawie. Wybraliśmy 6 wartych uwagi, z czego pierwsze nie dotyczy w szczególności logistyki, ale małych i średnich przedsiębiorstw - uznaliśmy jednak, że będzie to ciekawym uzupełnieniem konferencji, gdzie często innowacyjne rozwiązania są skierowane przede wszystkim do potężnych inwestorów. Zapraszamy do zapoznania się z listą:


 1. OUTSOURCING EXPO w Warszawie - Ogólnopolskie Spotkanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 21 września 2017 rok Więcej informacji tutaj. 
 2.  Warsztaty z automatyki magazynowej w Centrum dystrybucyjnym Jysk w Radomsku 21 września 2017. Więcej informacji o warsztatach znajdziecie tutaj
 3.  V Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland Translogistica w Warszawie 8-10 listopada 2017. Więcej informacji o Targach na tej stronie. 
 4. Modern Warehouse – IX Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki w Warszawie 15-16 listopad 2017. Więcej informacji na stronie Modern Warehouse.
 5.  Intralomag – Tragi Logistyki Magazynowej w Łodzi 23-24 listopada 2017. Więcej informacji o targach tutaj.
 6.  XXI Konferencja Logistyki Stosowanej "Total Logistic Management" w Karpaczu organizowana przez Politechnikę Wrocławską 29.11-2.12.201 Więcej o konferencji tutaj

Więcej specjalistycznych konferencji logistycznych znajdziecie na stronie:

Dlaczego warto brać udział w konferencjach i rozwijać swoje kwalifikacje?

Mam nadzieję, że nie muszę nikogo przekonywać dlaczego warto brać udział w wydarzeniach branżowych, konferencjach, targach, warsztatach. Menadżerowie dużych, średnich firm czy właściciele micro przedsiębiorstw powinni mieć na uwadze kilka kluczowych powodów. Małe i średnie firmy logistyczne i transportowe, nawet jeśli nie skorzystają z nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przedstawianych na konferencjach z myślą o polskich, europejskich czy światowych gigantach, powinny wiedzieć w jakim kierunku zmierzają trendy w ich branży i jak najwięcej przekuć na własną mniejszą skalę i według własnych potrzeb. Udział w targach, konferencjach czy warsztatach to okazja do rozwoju, zweryfikowania własnej wiedzy o branży, możliwość podpatrzenie większych, nawiązania współpracy czy przywieziena garści inspiracji.  Możliwości trzeba szukać wszędzie, a powyższe wydarzenia to świetna okazja. Polecamy firmom logistycznym, zwłaszcza związanym z logistyką magazynową. 

wtorek, 25 lipca 2017

Budowa typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - układ podnoszenia


Budowa typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia -  układ podnoszenia


Dziś powracam do tematu budowy typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Wcześniejsze wpisy znajdziecie pod linkami:Poniżej przedstawiam opracowanie kolejnego punktu z listy elementów wchodzących w skład typowego wózka podnośnikowego, a więc informacje dotyczące układu podnoszenia (szczegółowo omawiane podczas szkoleń dla operatorów i konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych).

Z czego składa się układ podnoszenia w wózku podnośnikowym?


Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład układu podnoszenia typowego wózka podnośnikowego są:

·         maszt;

·         wózek z osprzętem do podnoszenia ładunków;

·         łańcuchy;

·         instalacje i urządzenia hydrauliczne;

·         urządzenia zabezpieczające.

Jeśli chodzi o budowę masztu, to zbudowany jest on ze stalowych profili. Może posiadać jeden element wysuwany, jak również elementy wieloczłonowe, które wysuwane są teleskopowo. 

Mechanizm podnoszenia zbudowany jest zaś z ramy. Do niej przymocowane są rolki prowadzące umieszczone w ramie wysuwanej masztu. 
Wózek zawieszony jest na łańcuchach płytkowych oraz rolkowych.  Łańcuchy te mogą mieć parzystą bądź nieparzystą liczbę płytek. Oczywiście każdy łańcuch musi posiadać atest. 

Należy pamiętać, że to właśnie do konstrukcji płyty wózka montowane są zarówno różnego rodzaju widły, jak i osprzęt dodatkowy, do którego należą:

Ø  ostroga do transportu kręgów;

Ø   żurawik;

Ø   lemiesz do materiałów sypkich;

Ø   widły wysuwane;

Ø   szuflada wychylana;

Ø   widły z wypychem;

Ø   kosz roboczy;

Ø   ściskacz do przedmiotów okrągłych;

Ø  urządzenie do transportu kadzi


Instalacje, urządzenia hydrauliczne i zabezpieczające wózków jezdniowych

Budowę instalacji hydraulicznej wózka podnośnikowego najlepiej zrozumiecie analizując schematy hydrauliczne - polecam m.in. książkę "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia" Mieczysław Chimiak".
W wózkach stosowane są pompy hydrauliczne zębate. Składają się one z obudowy, kół zębatych i króćców.
Do sterowania, regulacji i zabezpieczenia urządzeń hydraulicznych stosowane są zawory różnego typu. Zestawienie podstawowych rodzajów zaworów oraz spełnianych przez nich funkcji prezentuje poniższa tabelka.

Opracowanie na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia" Mieczysław Chimiak.

Poszczególne typy zaworów omówię w kolejnym poście. Zapraszam. 

Materiał szkoleniowy na temat budowy wózków jezdniowych podnośnikowych opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia" Mieczysław Chimiak".