Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Pomiary elektryczne, badania okresowe i dokumentacja techniczna wózka, suwnicy i podestu - jak zarejestrować urządzenie w UDT i jakie badania należy wykonać

Jakie pomiary i badania należy zrobić przy dopuszczaniu do eksploatacji wózka, suwnicy czy podestu?  Jak często je powtarzać? Czy suwnica lub wózek potrzebuja pomiarów elektrycznych rezystancji? Co to jest pomiar rezystancji? Jakie dokumenty powinno mieć urządzenie magazynowe?

Jeśli chcecie znać odpowiedź na te pytania zerknijcie do naszej tabelki, gdzie opisaliśmy jakie badania i pomiary maszyna, która legalnie została dopuszczona do użytku mieć powinna. 
Wnioski do zgłoszenia urządzenia do rejestracji w UDT dostępne wraz z całą procedurą rejestracji na stronie http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=870Wózki widłowe
Suwnice
Podesty, podnośniki, zwyżki
Badania i pomiary wstępne
Odbiorcze badania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego - rejestracja w UDT
Odbiorcze badania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego - rejestracja w UDT
Odbiorcze badania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego- rejestracja w UDT
Pomiary rezystancji :Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 art 12 : w przypadku UTB wyposażonych a aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie :
1) pomiarów rezystancji izolacji
a) nie rzadziej niż raz do roku -dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem z wyziewami żrącymi urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów
b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
2) pomiaru rezystancji uziemień roboczych , o ile są stosowane oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej
a)nie rzadziej niż raz do roku – dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych , gorących lub z wyziewami żrącymi
b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
Pomiary rezystancji: Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 art. 12: w przypadku UTB wyposażonych a aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie :
1) pomiarów rezystancji izolacji
a) nie rzadziej niż raz do roku -dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem z wyziewami żrącymi urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów
b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
2) pomiaru rezystancji uziemień roboczych , o ile są stosowane oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej
a)nie rzadziej niż raz do roku – dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych , gorących lub z wyziewami żrącymi
b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
Pomiary rezystancji: Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 art 12: w przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie :
1) pomiarów rezystancji izolacji
a) nie rzadziej niż raz do roku -dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem z wyziewami żrącymi urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów
b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
2) pomiaru rezystancji uziemień roboczych , o ile są stosowane oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej
a)nie rzadziej niż raz do roku – dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych , gorących lub z wyziewami żrącymi
b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
Badania i pomiary okresowe
Badanie okresowe stanu technicznego wózka wykonywane przez inspektora UDT: próba statyczna (125 % obciążenia nominalnego) , próba dynamiczna - decyzję dopuszczającą do eksploatacji UDT wydaje raz do roku dla wózków podnośnikowych ,
Badanie okresowe stanu technicznego suwnicy wykonywane przez inspektora UDT: próba statyczna (125 % obciążenia nominalnego), próba dynamiczna - decyzja raz na dwa lata
Badania okresowe stanu technicznego podestu - decyzja UDT wydawana raz na rok
Decyzja raz na dwa lata dla wózków ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych
Badania okresowe raz na rok suwnica specjalizowana
Przegląd konserwatora raz na 30 dni
Przegląd konserwatora raz na 30 dni dla wózków podnośnikowych
Przegląd konserwatora raz na 60 dni
Badania doraźne:
kontrolne – niezapowiedziane przez UDT
powypadkowe – gdy urządzenie brało udział w wypadku
poawaryjne
Przegląd konserwatora raz na 60 dni dla wózków ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych
Badania doraźne:
kontrolne – niezapowiedziane przez UDT
powypadkowe – gdy urządzenie brało udział w wypadku
poawaryjne


Badania doraźne :
kontrolne – niezapowiedziane przez UDT
powypadkowe – gdy urządzenie brało udział w wypadku
poawaryjne – gdy został wymieniony element w urządzeniu większy wpływający na bezpieczeństwo np. siłownik
Dokumentacja którą urządzenie powinno posiadać
Dokumentacja techniczno ruchowa, księga rewizyjna , decyzja dopuszczająca do eksploatacji ,
dziennik konserwacji
Dokumentacja techniczno ruchowa, księga rewizyjna, decyzja dopuszczająca do eksploatacji ,
dziennik konserwacji
Dokumentacja techniczno ruchowa , księga rewizyjna , decyzja dopuszczająca do eksploatacji ,
dziennik konserwacji