Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

poniedziałek, 26 lutego 2018

Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - najnowsze zmiany w przepisach o wózkach jezdniowych


           Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - najnowsze zmiany w przepisach o wózkach jezdniowych 


9 stycznia 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie precyzuje między innymi zasady uzyskiwania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych różnego typu, jak również zasady przeprowadzania OTC - obsługi technicznej codziennej wózka jezdniowego.
 Nowe przepisy wywołały spore poruszenie w środowisku związanym z branżą urządzeń transportu bliskiego. We wcześniejszym wpisie (Koniec Grouponów na wózki bez egzaminów UDT - nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym opisałem od dawna oczekiwane, a wprowadzone właśnie przez nowe rozporządzenie, zmiany związane z zakresem kwalifikacji, jakie będą wymagane od operatorów wózków jezdniowych.  Jednak omawiane rozporządzenie wprowadza jeszcze parę innych zmian dotyczących codziennej pracy operatora.Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - dotychczasowe przepisy


Na początku odniosę się do Art. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650) -  "starego", ale wciąż obowiązującego rozporządzenia:

 „Przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów; w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu,
2) sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych
oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych.
2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust. 1, powinno być odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka.”

Obecnie obowiązek ten najczęściej realizowany jest w firmach poprzez prowadzenie dziennika OTC (obsługi technicznej codziennej),  w którym operator odnotowuje wynik kontroli przeprowadzonej każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Podczas wspomnianej kontroli operator sprawdza wyżej wymienione elementy wózka. Takie rozwiązanie powoduje pewne trudności formalne. Wyobraźmy sobie taką sytuację: operator w trakcie jednej zmiany obsługuje kilka wózków jezdniowych. Kończąc pracę na jednym wózku  i wsiadając w kolejny wózek operator od początku powinien wykonać obsługę codzienną wózka. Każdorazowo musiałby wypisać OTC. Nietrudno sobie wyobrazić, że taki obrót spraw w dużym stopniu paraliżowałby poziom produkcji - większość czasu operator spędzałby na sprawdzaniu stanu technicznego wózków.

Nasuwa się pytanie, czy faktycznie operator powinien każdorazowo wchodząc do wózka wykonać przegląd techniczny? Oraz kolejne - czy w ogóle powinien robić to operator? Przypomnijmy  Art.5.: " Przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego".

Jak widzimy jest to obowiązek pracodawcy, a nie operatora. Załóżmy, że na początku zmiany pracodawca przekazuje wózek do użytkowania na okres 8 godzin. Oczywiście trudno sobie wyobrazić,  żeby robił to samodzielnie, dlatego też zrzuca ten obowiązek na operatora, który zapisuje  stan techniczny wózka. W tym momencie obowiązek operatora jest uzasadniany instrukcją obsługi, w której najczęściej zapisane jest, że przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek sprawdzić rzeczy wskazane przez producenta. Natomiast patrząc na zapis nie wymagałbym, aby operator zmieniając wózek każdorazowo od nowa wykonywał obsługę  codzienną.

Rozwiązaniem jest obecność konserwatora zakładowego, który  wykonywałby taki przegląd codzienny (oprócz obowiązkowego przeglądu określonego rozporządzeniem) i przed każdą zmianą dopuszczałby taki wózek do użytkowania. W tym wypadku OTC operatora nie musiałaby być odnotowywana. Jest to dobre rozwiązanie dla dużych firm produkcyjnych, gdzie wymagana jest częsta zmiana operatorów na wózku.
Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - nowe rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47)  również w tym punkcie wprowadza zmiany. Obecnie obowiązkiem organizatora pracy[1] jest sprawdzenie stanu technicznego wózka jezdniowego. Zakres czynności, które należy wykonać przy wózku, nie zmienia się względem poprzedniego rozporządzenia. Ważną zmianę wprowadza natomiast kolejny zapis, który mówi o tym, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyniki sprawdzania, o którym mowa w ust.1, odnotowuje się w dokumentach eksploatacyjnych wózka jezdniowego. W praktyce oznacza to tyle, że wystarczy mieć założony dziennik obsługi wózka, natomiast zapisy należy odnotowywać tylko wtedy, kiedy w trakcie przeglądu zostanie wykryta jakaś usterka - w sytuacji, kiedy  operator w trakcie przeglądu wózka wykryje niesprawność, wpisuje to w dokumentach eksploatacyjnych. Zmiana ta na pewno zaoszczędzi czas poświęcany codziennie wypełnianiu papierów.

[1]           Organizator pracy - rozumie się przez to pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą organizującego pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzającego obsługę wózka operatorowi

niedziela, 25 lutego 2018

Urządzenia do identyfikacji ciśnienia w gaśnicach (gaśnica - ciśnienie)


Urządzenia do identyfikacji ciśnienia w gaśnicach (gaśnica - ciśnienie)

Urządzeniem służącym do identyfikacji ciśnienia w gaśnicach jest ciśnieniomierz. Stan techniczny ciśnieniomierza należy sprawdzać za pomocą niezależnej aparatury, która do sprawdzania ciśnienie wykorzystuje ciśnienie zewnętrzne. 


Skala ciśnieniomierza

Jak wygląda skala ciśnieniomierza?
Skala ciśnieniomierza składa się z tzw. strefy zerowej, służącej do wskazania ciśnienia zerowego. Należy pamiętać, że wskazówka ciśnieniomierza nie może dotykać ogranicznika położenia wskazówki w strefie zerowej. Ponadto na skali ciśnieniomierza mamy zaznaczoną tzw. strefę zieloną (inaczej strefę roboczą), która wskazuje ciśnienie pomiędzy temperaturami działania. 
Wyniki ciśnienia zaokrąglamy do najbliższej wartości całkowite albo do 1/2 bara. 

Po obu stronach strefy zielonej powinny znajdować się strefy czerwone. 

Błędy wskazań

Dopuszcza się następujące błędy wskazań ciśnieniomierza:
- maksymalnie 1 bar w dolnym końcu strefy zielonej;
- ± 6% w górnym końcu strefy zielonej;
- wskazania punktu (P+20°C) z maksymalnym dopuszczalnym błędem ± 0,5 bara.

Zgodnie z polskimi normami ciśnieniomierz powinien być wyposażony w ruchomą wskazówkę, która powinna dosięgać strefy zielonej na głębokości od 50% do 80% wysokości strefy zielonej. To gwarantuje dobrą widoczność wskazań ciśnienia. Co do skali ciśnieniomierza - powinna mieć ona długość odpowiadającą 1,5-krotnej długości od zera do górnego ciśnienia końca strefy zielonej lub większą. 

Pamiętajmy, że wszelkie badania ciśnienia należy wykonywać w temperaturze  20 ± 5°C.

Wskaźnik ciśnienia powinien pokazywać, czy gaśnica jest sprawna w warunkach działania. Zmiana wskaźnika między stanem operacyjnym i nieoperacyjnym powinna nastąpić przy ciśnieniu odpowiadającym minimalnej temperaturze pracy. Błąd wskazania nie powinien przekraczać 1 bara.

Wszystkich odpowiedzialnych za urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne w firmie, zakładzie pracy czy w innych pomieszczeniach użytkowych zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeglądów i konserwacji gaśnic oraz sprzętu gaśniczego. Pamiętajcie, że terminowe przeglądy to podstawowy obowiązek właścicieli sprzętu gaśniczego oraz podstawa i gwarancja bezpiecznej pracy. Szczegóły naszej oferty znajdziecie pod linkiem - StarTech. Zapraszamy.


środa, 21 lutego 2018

Stowarzyszenie pracowników służby bhp - spotkanie oddziału łódzkiego


Stowarzyszenie pracowników służby bhp - spotkanie oddziału łódzkiego

Wśród poruszanej tematyki nie mogło zabraknąć oczywiście dyskusji na temat nowego rozporządzenia w sprawie wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do artykułów:
Ponadto podczas spotkania poruszyliśmy  również temat  obowiązków pracodawcy w zakresie organizacji ruchu na terenie zewnętrznym,  nadzoru nad pracami podwykonawców w firmie produkcyjnej oraz programu działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie drgania.Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu zapraszam na stronę.