Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

środa, 18 marca 2020

Obliczanie resursu UTB - najczęściej popełniane błędy


Obliczanie  resursu UTB - najczęściej popełniane błędy


Resurs, rozumiany jako okres zdolności użytkowej, to czas, w którym użytkownik danego urządzenia może bezpiecznie i efektywnie je eksploatować. Obecnie większość posiadaczy urządzeń utb musi obliczyć resurs dla urządzenia. Jednak obliczanie resursu nie jest taką prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać. Często wyliczenia resursu dla danego urządzenia są pełne błędów i nieprawidłowości. Za chwilę zapoznacie się z najważniejszymi błędami w wyliczaniu resursu, najpierw jednak przypomnijmy, co to jest resurs.

W branży urządzeń transportu bliskiego pojęcie to wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument ten nakłada obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. Od wejścia tych przepisów w życie minęło już trochę czasu. Wraz z kolegą z branży Dariuszem Surmackim, jako osoby zawodowo zajmujące się wyliczaniem resursu oraz szkoleniem osób, mających się tym zajmować,  postanowiliśmy zasygnalizować, jakie błędy są najczęściej popełniane w wyliczaniu resursu UTBCo to jest resursu urządzenia?


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Wyliczanie resursu


Zgodnie z wymogami rozporządzenia, wyliczając resurs należy bazować na co najmniej trzech podstawowych danych:

- liczbie cykli;

- stanie obciążenia;

- aktualnych warunkach pracy.

Warto również wykorzystać informacje i wymogi zawarte w specyfikacjach technicznych takich jak normy PN, EN, DIN, ASME, ISO czy FEM. To właśnie ta nieco tajemniczo brzmiąca "dobra praktyka inżynierska" oznacza umiejętne wykorzystanie wspomnianych wyżej elementów w celu postawienia wiarygodnych wniosków, które należy przedstawić inspektorowi UDT w postaci orzeczenia.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przez osoby wyznaczające resurs?


W oparciu o własne obserwacje, jak również obserwacje innych konserwatorów i eksploatujących, przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych błędów podczas wyliczania resursu danego urządzenia. Należą do niej:

- brak odniesienia się do ilości odbytych cykli;

- brak odniesienia się do stanu obciążeń;

- opieranie orzeczenia wyłącznie o ilości odbytych motogodzin spisanych z licznika w stosunku do ilości motogodzin wskazanej w dokumentacji wózka;

- przygotowanie orzeczenia w formie pisemnego lapidarnego oświadczenia o stopniu wykorzystania resursu;

- przygotowanie orzeczenia resursu na bazie protokołu z przeglądu specjalnego, który
w swym zakresie skupia się na ocenie stanu mechanizmów i w zasadzie nie odnosi się do ilości odbytych cykli, widma obciążeń oraz warunków eksploatacji.

W ostatnim wymienionym punkcie  w dużym skrócie wygląda to tak, że modyfikowana jest formatka przeglądu specjalnego na arkusz obliczenia resursu zapominając o tym, że ten dokument nie spełnia ustawowej definicji resursu. Nie jest to również przegląd specjalny, gdyż pomija się zagadnienia związane z badaniami NDT i stopniem zmęczenia konstrukcji stalowej. Podejście to jest szczególnie niekorzystne dla eksploatujących z uwagi na stosunkowo wysoki koszt takiego „resursu”.

Analiza listy omówionych powyżej błędów nasuwa wniosek, iż niektóre "osoby kompetentne", zajmujące się wyliczaniem resursu albo nie do końca zrozumiały istotę wyznaczania resursu, albo nie posiadają odpowiednich narzędzi do jego poprawnego oszacowania.

A wszystkich, którzy chcą skorzystać z profesjonalnej usługi wyliczania resursu zachęcam do zapoznania się z ofertą obliczania resursu dostępną na stronie: