Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

wtorek, 28 listopada 2017

 Zmiany proponowane w  dozorze technicznym


 Zmiany proponowane w  dozorze technicznym


Z reguły nie zagłębiam się w propozycje zmian prawa polskiego. Jest wystarczająco dużo zmian, które już zostały wprowadzone, że zabrakłoby czasu, żeby myśleć jeszcze o zmianach proponowanych czy też planowanych. Dziś postanowiłem jednak zrobić wyjątek. Przyczyna jest prosta -  proponowane zmiany są wyjątkowo mocno związane z branżą, w której działam. Chodzi o zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z późn. zm. (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650).
Uchwalenie ustawy zniesie między innymi zezwolenia imienne do obsługi wózków (zaświadczenia imienne), a jedynymi obowiązującymi uprawnieniami operatora wózka widłowego będzie legitymacja UDT (legitymacja państwowa). 

Wspomniane rozporządzenie wprowadza spory bałagan  w zakresie uprawnień operatorów, zaś  proponowane zmiany, przynajmniej tak to rozumiem, mają na celu uporządkowanie tej sytuacji. Jest to zmiana, która stanowi część większego planu. Do tej pory, by zdobyć uprawnienia operatora wózka, mieliśmy do wyboru trzy drogi. Pisałem o nich we wcześniejszych wpisach - dla przypomnienia:
W kwietniu tego roku ministerstwo usunęło możliwość uzyskiwania uprawnień wydawanych przez instytut mechanizacji (książka operatora). W związku z tym w tym momencie pozostały tylko dwie drogi - pierwsza to uzyskanie kwalifikacji wydanych przez UDT, a druga to wydanie zezwolenia na podstawie wymienionego na początku rozporządzenia.
Nie będę koncentrował się na całej propozycji, która jest obszerniejsza niż obecnie obowiązująca opcja. Skupię się tylko na tej części, która odnosi się do uprawnień obsługujących. Obszerniejszy komentarz do  zmian postaram się opublikować, gdy rozporządzenie zostanie już uchwalone.
Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650) §4.1 ., było tak, że:
"Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał :
1)uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy."
Oczywiście zaświadczenie wydawane ma być na podstawie programu ustalonego przez jednostkę do tego wyznaczoną.
Swoją interpretację obecnych przepisów zamieszczałem w poprzednich wpisach - wyjaśniałem, jakie wprowadzają zamieszanie i jakie nadinterpretacje umożliwiają.
Teraz przejdę do proponowanej zmiany. Jest to projekt z 10 kwietnia 2017 r.   Obecna propozycja pkt. 4.1. brzmi następująco :
"Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się operatorów, którzy:
1) ukończyli 18 lat;
2) uzyskali zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych w trybie określonym w przepisach dotyczących sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych .
2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust1., dopuszcza się operatorów,
którzy :
1) ukończyli 18 lat i uzyskali zaświadczenia ukończenia kwalifikowanego kursu zawodowego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki ; lub
2) posiadają dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami."

Co proponowana zmiana ma wnieść w praktyce?  Po pierwsze rozporządzenie o bhp przy obsłudze wózków odnosi nas bezpośrednio do przepisów dozoru technicznego i dodaje określenie wózków podnośnikowych (czyli tych, które pod ten dozór podlegają). Wszystkie te wózki po zmianie będą mogły być obsługiwane tylko na podstawie zaświadczeń wydanych przez UDT, co moim zdaniem faktycznie definitywnie uporządkuje ten kontrowersyjny temat, który jest poruszany od 2002 roku. Na pewno zlikwiduje to istnienie szkoleń „typu groupon” - o tym zjawisku też pozwoliłem sobie napisać we wcześniejszym poście (Czy warto robić uprawnienia na wózki, podesty czy suwnice w Grouponie?  Czy Groupon jest wiarygodny?) 
Kolejna część propozycji odnosi się do wózków nie podlegających pod UDT  (unoszące, ciągnikowe, naładowane) - dalej można będzie je obsługiwać na podstawie ukończonego szkolenia na podstawie programu ustalonego przez jednostkę wyznaczoną. Jednak  dalsza część planowanego rozporządzenia wprowadza dużą zmianę, ponieważ osoba posiadająca prawo jazdy nie będzie musiała kończyć nawet szkolenia w tym zakresie - wystarczy tu kategoria „B” „T”. 
Ostatni ważny zapis dotyczy czasu, jaki po wejściu rozporządzenia w życie będą mieli ludzie, by uzupełnić kwalifikacje oraz wyjaśnienia czy obecnie posiadane uprawnienia zachowują ważność.


W Art 17  podkreślono, iż uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego nie tracą mocy prawnej, natomiast imienne zezwolenia wydane przez pracodawców  zachowują ważność do 31 grudnia 2020 roku . Okres ten uzasadniony jest zapewne ilością osób, które korzystały z możliwości pracy na wózku bez egzaminu UDT. Gdyby wszystkie te osoby musiały od razu  wzbogacić swoje CV o kwalifikacje dozorowe, prawdopodobnie zakończyłoby się to paraliżem urzędu.
Moja ocena zamian jest pozytywna - faktycznie skończy się pewien etap luk związanych z uprawnieniami operatorów. Ponadto liczba osób zdających egzamin wzrośnie, co mocno zasili budżet….