Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

czwartek, 30 czerwca 2016

Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową z zakresu urządzeń transportu bliskiego - wskazówki dla firm i przedsiębiorstw

Jak wybrać dobrą  firmę szkoleniową z zakresu urządzeń transportu bliskiego? -  wskazówki dla firm i przedsiębiorstw

 
Od wielu lat moja kariera zawodowa związana jest z branżą urządzeń transportu bliskiego. Zaczynałem tak jak każdy - jako szeregowy pracownik, operator UTB. Zdobywałem niezbędne doświadczenie, jednocześnie cały czas poszerzając swoją wiedzę specjalistyczną. To pozwoliło mi rozpocząć nowy etap - zostałem instruktorem w firmie szkoleniowej organizującej kursy z branży urządzeń transportu bliskiego.
 
 Przez te wszystkie lata uważnie obserwowałem rynek szkoleń.  To co ostatnio rzuca się w oczy, to rosnąca liczba firm szkoleniowych. Konsumenci bez wątpienia odczuwają pozytywne skutki tego zjawiska. Duża liczba jednostek szkolących, to dla przyszłego kursanta większe możliwości wyboru. Pociąga to za sobą wiele korzystnych  następstw. Jak mówi przysłowie - "Nic tak firmy nie rozkręca, jak rosnąca konkurencja" .   Poszczególne placówki szkoleniowe, aby utrzymać swoją pozycję na rynku,  muszą nieustannie dbać o atrakcyjność swojej oferty, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i wykazywać się dalekowzrocznością.   
Niestety, tak jak wszystko, tak i to zjawisko ma też drugą stronę medalu. Zbyt duża liczba firm szkoleniowych oznacza często rosnące trudności związane z prawidłowym wyborem najlepszej jednostki szkolącej. Czym zatem podczas poszukiwań profesjonalnej obsługi z zakresu bhp i UTB powinna kierować się duża firma, na przykład produkcyjna? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, odniosę się do przykładu. Wyobraźmy sobie firmę produkcyjną. Na wyposażeniu posiada ona maszyny, na których zamontowane są wciągniki. Służą one do zdejmowania komponentów na palety. Palety te odbierane są wózkami i transportowane na regały wysokiego składowania. Następnie przewożone są do załadunku na samochody wyposażone w podesty samowyładowcze. Palety podczas całego procesu transportowego ulegają zniszczeniu i wymagają obróbki za pomocą pilarki spalinowej. Ponadto raz na okres rozliczeniowy wykonywane są inwentaryzacje z użyciem podestów ruchomych przejezdnych. A teraz wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy właścicielami tej firmy. Na naszych barka spoczywa ogromna odpowiedzialność. Aby mieć nad  wszystkim kontrolę, bez wątpienia będziemy potrzebowali pomocy specjalistów. Musimy bowiem pamiętać, że zgodnie z prawem, to my jako właściciele firmy ponosimy wszelką odpowiedzialność związaną z bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniem sprzętu transportu bliskiego oraz z  bezpieczeństwem i higieną pracy: 
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Art. 207 [1]. KP
 Za niedopełnienie obowiązków, zwłaszcza jeśli dojdzie do wypadku,  możemy spotkać się z surową kar.
Co zatem robimy jako odpowiedzialni właściciele firmy? Szukamy pomocy u firm, które powyższymi kwestiami zajmują się zawodowo. Wykonujemy zatem telefon do firmy, posiadającej w swojej ofercie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz usługi BHP. Z pewnością pierwszą informacją, jaką usłyszymy, będzie konieczność dopilnowania, aby pracownicy obsługujący poszczególne urządzenia posiadali odpowiednie uprawnienia. I na tym niestety w przypadku większości firm szkoleniowych pomoc się zakończy. Dlaczego? Ponieważ wiele z nich  oferuje dość wąski zakres świadczonych usług. Profesjonaliści powinni przedstawić nam kompleksowo cały proces oraz wskazać na różne możliwości,  z których możemy skorzystać. Podpowiedzieć nam rozwiązania, które z jednej strony będą realizowały wszelkie prawne obowiązki, a z drugiej pozwolą na bezpieczne cięcie kosztów.  
Posłużmy się przykładem pracownika obsługującego wózek widłowy. Zgodnie z prawem powinien mieć on odpowiednie uprawnienia. Istnieją jednak dwie możliwości. Można zrobić uprawnienia z egzaminem przed komisją UDT - należy wówczas pamiętać, że zwiększa to koszt całego przedsięwzięcia o kwotę, jaką musimy zapłacić za egzamin państwowy, to jest o 152 zł. Ponadto stwarza ryzyko, że pracownik, w którego zainwestujemy, może zmienić pracę, a my stracimy i pieniądze, i wykwalifikowanego pracownika. Istnieje również drugie rozwiązanie - zorganizować szkolenie bez egzaminu na terenie firmy pracodawcy na podstawie określonego programu - zgodnie z Dz. U. Nr 70, poz. 650. Należy podkreślić, że firma, która takowe szkolenie organizuje powinna poinformować pracodawcę, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zamówienie programu szkoleniowego na potrzeby danej firmy w oddziale UDT w Gliwicach.  
Jeśli będziemy mieć szczęście i trafimy na rzetelną firmę, w dalszej kolejności dowiemy się o obowiązku wykonywania przeglądów konserwatorskich wózków. Przeglądy te powinny odbywać się co 30 dni, chyba że producent określi inaczej. Firma szkoleniowa powinna mieć w zakresie swoich usług możliwość wykonywania takich badań. Ciężko wyobrazić sobie szkoleniowców z zakresu UTB, którzy nie posiadają kwalifikacji konserwatorów wspomnianych urządzeń.
 
Przejdźmy teraz do podestów  ruchomych. Koszty ograniczymy optymalizując liczbę osób posiadających uprawnienia. Podczas inwentaryzacji uprawnienia do obsługi podestu musi mieć tylko jedna osoba spośród wszystkich , które znajdują się na platformie. Niestety w przypadku szkolenia na operatora podestu nie możemy skorzystać z żadnego obejścia- takie szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym. Jeśli chodzi o przeglądy konserwatorskie, to podobnie jak w przypadku wózków, muszą odbywać się co 30 dni.
Analizując nasz przykład, kolejnym punktem są wyciągniki. Profesjonalna firma powinna ustalić, jaki jest rodzaj wyciągnika, ile posiada faz oraz jaki ma nominalny udźwig- od tych informacji uzależnione są dalsze działania. Niezmienny pozostaje obowiązek dotyczący operatorów tych urządzeń. Każdy pracownik obsługujący wyciągnik musi posiadać uprawnienia potwierdzone egzaminem UDT.
 W naszej firmie używamy również podestów samowyładowczych. Te urządzenia wymagają z kolei przeglądów konserwatorskich co 180 dni, a do ich obsługi  możemy dopuścić osoby, które przejdą jedynie odpowiednie szkolenie - a to dla pracodawcy nie musi wiązać się z żadnymi kosztami.
 W naszej firmie produkcyjnej pracownicy posługują się również piłami spalinowymi. Każda osoba, która obsługuje pilarkę musi być przeszkolona bądź posiadać odpowiednie uprawnienia. Aby zrealizować ten obowiązek, w zależności od porady, jaką usłyszymy ze strony firmy szkolącej, będziemy musieli przeznaczyć od 200 do 1500 zł za osobę. Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak dobra znajomość przepisów może przełożyć się na dość znaczące oszczędności danej firmy.
Dobra firma szkoleniowo-usługowa powinna również przypomnieć nam o obowiązku wykonywania pomiarów elektrycznych zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i urządzenia transportu bliskiego. Na samym końcu kompleksowa opieka danej firmy nad naszym zakładem powinna obejmować audyt bhp z zakresu dokumentacji oraz szkoleń pracowniczych.
Jak widać, dokonanie wyboru firmy szkoleniowej może być jedną z kluczowych kwestii. Wybór firmy, która wykona usługę jedynie częściowo, np. przeprowadzi szkolenie na wózki, tak naprawdę nie rozwiązuje naszego problemu.  Gdyby doszło do wypadku, fakt przeszkolenia pracownika nie pomoże nam, jeśli okaże się, że sam wózek nie spełnia wymogów prawnych (np. nie ma aktualnych przeglądów konserwatorskich). Jesteśmy wówczas zmuszeni wynająć kolejną firmę, która z kolei będzie zajmowała się przeglądami konserwatorskimi. Co więcej- może okazać się, że do konserwacji podestów czy wciągników będziemy musieli zatrudnić jeszcze inną firmę.
Najprościej, najtaniej  i najbezpieczniej jest więc postawić na jedną firmę, która świadczy pełen pakiet usług. Kompleksowa obsługa to gwarancja, że współpracujemy z ludźmi, którzy znają się na swojej pracy, mają bogate doświadczenie i potrafią wybrać najlepsze rozwiązanie dla danej firmy. Wszystko to przekłada się na minimalizację wydatków. Ponadto korzystając z całego pakietu, jaki oferuje dana firma szkoleniowo-usługowa, możemy liczyć na atrakcyjną ofertę, obejmującą korzystne rabaty.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, dużo łatwiej znaleźć osoby odpowiedzialne za ewentualne uchybienia. W przypadku kilku firm możemy spotkać się ze zjawiskiem rozmycia odpowiedzialności i tzw. "spychologią".
 Wybierając firmę szkoleniową, zwróćmy więc uwagę przede wszystkim na zakres świadczonych przez nią usług. Im oferta jest bogatsza i obejmuje wszystkie aspekty związane z branżą UTB i bhp, tym większa pewność, że mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy kompleksowo zajmą się naszą firmą. Warto zrobić dobre rozeznanie, gdyż po części w ręce tych osób powierzamy bezpieczeństwo swoje i naszych pracowników.
 

 

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód regulowany


Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód regulowany


Zawód konserwatora urządzeń transportu bliskiego z pewnością wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba decydująca się na pracę w tym charakterze musi wykazać się dużą wiedzą merytoryczną, doświadczeniem, zaangażowaniem, dalekowzrocznością i przezornością. Od jej decyzji w dużej mierze zależy bezpieczeństwo innych współpracowników.
konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód regulowany

Biorąc pod uwagę wyżej poruszone kwestie, nie dziwi fakt, że zawód konserwatora chociażby wózków widłowych, podestów czy żurawi przeładunkowych jest tzw. zawodem regulowanym. Nie wiem, czy spotkaliście się już z tym terminem. Jeśli nie, zapraszam na stronę portalu http://www.zawodyregulowane.pl/, gdzie możecie poczytać o tym nieco więcej. Najogólniej rzecz biorąc zawód regulowany to taki, który unormowany jest przez  akty prawne obowiązujące w danym kraju. Na wspomnianym przeze mnie portalu znajdziecie również zakładkę poświęconą opisowi zawodu konserwatora urządzeń.
Możemy przeczytać między innymi o tym, jak wygląda ścieżka uzyskania tego tytułu zawodowego:

·         złożenie w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,

·         zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
- egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym
- egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

·         otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 5 lat.
Aby dobrze przygotować się do tak odpowiedzialnego zawodu oraz pójść na egzamin z przeświadczeniem, że bez problemu uzyskamy pozytywny wynik, należy wybrać dobrą placówkę szkoleniową. Firma Awans B.H.P., w której przeprowadzam szkolenia, ma duże doświadczenie w tym temacie. Nasze kursy dla konserwatorów UTB cieszą się dużym zainteresowaniem. Na temat zawodu konserwatora oraz tego, jak taki kurs przebiega możecie poczytać na stronie naszej firmy.
konserwator UTB - kursy i szkolenia

Warto podkreślić, że wybierając naszą firmę szkoleniową, kursanci nie muszą martwić się o realizację przytoczonej wyżej ścieżki uzyskania tytułu zawodowego. Zapisując się na kurs mają gwarancję, że wszelkie obowiązki dotyczące załatwienia formalności związanych z egzaminem, wnioskami, uiszczeniem opłat, bierze na siebie firma. Przyszły konserwator całą swoją energię i czas może poświęcić na naukę i praktyczne przyswojenie tematu.
Jestem ciekawy, co Wy myślicie na temat zawodu konserwatora UTB. Czy jest to zawód z przyszłością? A może sami pracujecie/ pracowaliście w tym zawodzie i chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami?  Zapraszam do dyskusji pod wpisem. Każdy komentarz jest mile widziany. Z chęcią odpowiem również na Wasze pytania.