Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

wtorek, 27 grudnia 2016

Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej


Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej 

 
Od jakiegoś czasu natrafiam na problemy związane z obsługą ładowarki teleskopowej[1], a dokładnie dotyczące wymogów nałożonych przez polskiego prawodawcę związanych z obsługą tego sprzętu.


We wcześniejszych wpisach (link, link, link) poruszałem temat paradoksów w polskim prawie związanych z uprawnieniami do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Odnosiłem się w nich również do ładowarek teleskopowych. Obecna sytuacja wymaga  jednak dokładniejszej analizy.

Słowem wyjaśnienia -  ładowarki teleskopowe ze względu na kategorie uprawnień możemy przypisać do trzech grup:

1. wielozadaniowe nośniki osprzętów (Dz.U.nr 118, poz.1263)

2.wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem (Dz.U nr.79 poz 849 z późn. zm.)

3.wózki jezdniowe ( Dz.U. nr 70 poz 650 z późn. zm.)

 Wszystkie  rodzaje kwalifikacji mówią tak naprawdę  o tym samym urządzeniu. Problem powstaje w momencie interpretacji podczas późniejszej eksploatacji. 
 
W trakcie kontroli inspektora pracy na budowie dowiedziałem się, że dla PIP-u najważniejsze jest wykonywanie czynności. Oznacza to, że wykonując prace na terenie budowy  operator powinien posiadać "Książkę operatora maszyn roboczych". Pojawia się pytanie: co w sytuacji, kiedy maszyna jest zarejstrowana w UDT i podlega przepisom  z 21. 12. 2000 r.? Wówczas z godnie z prawem urządzenie obsługiwać można tylko na podstawie ważnej decyzji dopuszczającej do eksploatacji. Ponadto osoba obsługująca powinna mieć uprawnienia do obsługi wydane przez dozór techniczny lub imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę na podstawie ustalonego programu. Jeżeli chodzi o ostatnią opcję istnieje dość duże utrudnienie, ponieważ na budowie często pracodawca jest zaledwie podwykonawcą pewnego zakresu działań, co uniemożliwia mu wystawienie imiennego zezwolenia na terenie nieswojej firmy (teren budowy nie należy do niego).

Sytuację może uprościć  producent,  który wystawi deklarację zgodności i powoła się na normy PN- ISO 5053:1999 bądź PN-EN 1459.  Wówczas mamy do czynienia z wózkiem jezdniowym specjalizowanym, który zgodnie z prawem należy zgłosić do UDT i postępować zgodnie z przyjętymi procedurami (wymogi związane z UDT opisywałem w poprzednich wpisach).  Problem pojawi się w momencie, w którym producent owej deklaracji nie wystawił, czyli np. w sytuacji, kiedy urządzenie było wyprodukowane w latach 90. W takiej sytuacji radzę mimo wszystko zgłosić dane urządzenia do UDT.
 
Kolejnym problemem, do którego odnosi się PIP, jest osprzęt dodatkowy stosowany w ładowarkach taki jak łyżka czy kosz do pracy z ludźmi.

 Czy posiadając uprawnienia do obsługi I WJO potrzebuję również uprawnienia do obsługi podestów ruchomych w  sytuacji, kiedy pracuję z koszem ? Interpretację, udzielającą na to pytanie twierdzącej odpowiedzi,  możemy  odnaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, na której została umieszczona stosowna broszura (szczególną uwagę polecam zwrócić na stronę 13).

Producenci często dostosowują maszyny do wymagań pracy z ludźmi, a z godnie z 13 art. rozporządzenia o dozorze z 2003 roku operator ma obowiązek stosowania się do zaleceń producenta. W takiej sytuacji nie potrzebne są dodatkowe kwalifikacje. Pytanie co z koszem, który nie jest przewidziany przez producenta ? Odpowiedź jest prosta -  takim nie można pracować  i podnosić nim ludzi - chyba że uzgodnimy taką modernizację z dozorem technicznym i będziemy stosowali się do wytycznych ustalonych z inspektorem.  

Paradoks prawny, który wynika z rozwiązania proponowanego przez  Państwową Inspekcję Pracy, doprowadzić może do kuriozalnych sytuacji. Wyobraźmy sobie taki przypadek: ten sam operator w pewnej firmie  obsługuje tą samą ładowarkę przez 10 lat. W pewnym momencie następuje rozbudowa firmy. Zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy przekraczając granice terenu budowy operator traci kwalifikacje - czyżby już nie potrafił obsługiwać urządzenia, które obsługiwał ostatnią dekadę?  Musi udać się na szkolenie, by uzyskać uprawnienia wydane przez instytut?  Co więcej, jeżeli potraktujemy ładowarkę teleskopową  jako wielozadaniowy osprzęt ,to co z decyzją na wózek? Co z przeglądem konserwacyjnym wymaganym co 30 dni? Wyjeżdżając na teren budowy musimy wyrejestrować z dozoru maszynę, a wracając na teren firmy powtórnie ją zgłosić ?  Jak dla mnie, to nie ma najmniejszego sensu.

 Wszystkich, którzy mają wątpliwości, co do  wyżej opisanego zagadnienia, proszę o kontakt- uzyskałem odpowiedź UDT profesjonalnie odnoszącą się do tematu i wyjaśniającą wątpliwe kwestie. Może okazać się pomocna w dyskusji z PIP.  Za zaangażowanie w sprawę i za udzieloną odpowiedź dziękuję warszawskiemu Dozorowi.  Zgłoszenie urządzenia do Dozoru daje nam  pewność weryfikacji jego stanu - kontrole wykonywane się cyklicznie  przez inspektorów UDT  oraz konserwatorów posiadających kwalifikacje wydane przez urząd. Nie są to duże kwoty, a na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać  (przynajmniej takie jest moje  zdanie).
 

Reasumując, w całym zamieszaniu prawnym  najrozsądniejszą interpretacją wydaje się być  stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego. Osobiście  każdą ładowarkę teleskopową polecam rejestrować w tej instytucji.
[1]    W artykule posługuję się pojęciem „ładowarka teleskopowa”. Terminem tym posługują się producenci i użytkownicy sprzętu. Używając tego określenia zawsze mam na myśli   „wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem".
                                                                              

czwartek, 8 grudnia 2016

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP - ostatnie w 2016 roku

 
Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w ostatnim w tym roku Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, którego jestem członkiem. Na spotkaniu obecny był m.in. Dyrektor Dozoru Technicznego. Podczas zebrania wysłuchaliśmy wykładu Starszego Inspektora Pracy Rafała Nowicza z Państwowej Inspekcji Pracy. Po prelekcji miejsce miała prezentacja poświęcona nowoczesnym metodom naprawy regałów. Jako że było to ostatnie spotkanie w tym roku, połączone zostało ze spotkaniem opłatkowym. Poniżej zamieszczam zaproszenie zawierające  porządek obrad Walnego Zebrania.

Pod linkiem znajdziecie kilka zdjęć z wczorajszego spotkania.

 

wtorek, 6 grudnia 2016

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - czasopismo branżowe

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - czasopismo branżowe„Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” to czasopismo naukowe, które podejmuje tematy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Ukazuje się już od 1971 roku. Na stronie CIOP możemy przeczytać: 

"Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy.
„Bezpieczeństwo Pracy” służy upowszechnianiu wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i wiodących
ośrodków naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także nowych rozwiązań praktycznych."

Czasopismo adresowane jest do pracowników instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia oraz służb bhp, pracodawców i pracowników.

Zainteresowani prenumeratą, wszystkie informacje na temat formalności znajdą na stronie.

Już w najbliższym numerze czasopisma ukaże się kolejny artykuł mojego autorstwa. Jeśli jesteście zainteresowani, jaki temat tym razem omówię, śledźcie bloga. Niebawem pojawi się więcej informacji.

Na temat mojej wcześniejszej publikacji przeczytacie tutaj. Zapraszam.