Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

piątek, 26 maja 2017

Jak wygląda szkolenie na Konserwatora wózków widłowych, ładowarek, podestów, - Fotoreportaż Kurs Konserwatora Urządzeń Transportu Bliskiego


 Konserwator wózków widłowych, ładowarek, podestów - jak wygląda szkolenie i praca konserwatora?

Praca Konserwatora Wózków Widłowych, Ładowarek, Podestów - zapraszamy na krótki Fotoreportaż z Pracy Konserwatora

Szkolenia Konserwatora Wózków Widłowych, Ładowarek, Podestów w Awans BHP to przede wszystkim wiele godzin praktyki, które prowadzę Ja :). 
Niedługo na blogu pojawi się więcej materiałów o knserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego, a teraz zapraszam do obejrzenia fotorelacji z części zajęć na konserwatora. Wszystkie Urządzenia , które konserwuję stoją na hali Szkoleniowej lub placu manewrowym na Brukowej 23 w Łodzi. Jestem praktykującym konserwatorem i staram się być na bieżąco ze wszystkimi nowościami w przepisach dotyczących UDT, BHP czy Transportu Bliskiego. Tą wiedzą staram się dzielić na blogu, a także na zajęciach z konserwacji wózków widłowych, ładowarek, podestów, żurawi czy dźwigów. 

Kto może zostać Konserwatorem?

Zapraszamy do kontaku  - czy przez naszego bloga czy przez Facebooka czy też mailowo sszporak@gmail.com aby dowiedzieć się jakie trzeba spełniać wymagania aby zostać Konserwatorem.


Link do fotoreportażu z pracy Konserwatora poniżej (zapraszam tez do polubienia mojego profilu na FB!) :

Fotoreportaż Konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiegoczwartek, 18 maja 2017

Program szkoleniowy na wózki jezdniowe zatwierdzony przez UDT

Program szkoleniowy na wózki jezdniowe zatwierdzony przez UDT


Po raz kolejny firma Awans B.H.P. otrzymała zatwierdzony przez UDT program szkoleniowy na wózki jezdniowe:
  • podnośnikowe;
  • unoszące;
  • naładowcze;
  • podnośnikowe specjalizowane.
Program szkoleniowy zatwierdzony przez UDT ważny jest przez 2 lata.

Co ważne,  firma Awans B.H.P. w oparciu o ten program szkoleniowy może przeprowadzać   szkolenia dla innych firm - klient - pracodawca nie musi mieć już swojego programu szkoleniowego, wystarczy, że będzie organizatorem szkolenia (wcześniej pracodawca musiał być nie tylko organizatorem, ale posiadać również swój własny program - pisałem o tym we wcześniejszym poście.)wtorek, 16 maja 2017

Kurs na wózek widłowy z uprawnieniami UDT czy bez – za i przeciw


Kurs na wózek widłowy z uprawnieniami UDT czy bez – za i przeciw


 Uprawnienia na wózki - jak je zrobić, którą drogę wybrać, czy warto zdawać egzamin UDT? A może lepiej zdobyć uprawnienia przez instytut? Czy do obsługi wózka widłowego wystarczy samo zaświadczenie o ukończonym szkoleniu?
Jest to temat kontrowersyjny, dość trudny i często poruszany zarówno na szkoleniach, jak i w internecie.
Na temat tego, czy kurs na wózek widłowy warto robić z uprawnieniami UDT, czy lepiej bez nich, pisałem już kilka razy. Podkreślałem, że najlepiej jest oczywiście zdać egzamin UDT i pozbyć się wszelkich problemów. Postaram się dokonać ponownej analizy  opartej na obecnych przepisach dotyczących przyznawania uprawnień na wózek widłowy.   
Najpierw jednak, dla osób które nie czytały wcześniejszych wpisów oraz w ramach przypomnienia wiadomości, podkreślę, że jeden z potencjalnych sposobów uzyskania uprawnień na wózki został całkowicie wyeliminowany. Mam tutaj na myśli wpis w książeczkę operatora. Od kwietnia tego roku instytut nie może wydawać uprawnień do obsługi wózków.
Pozostają  nam zatem już tylko dwie drogi, aby zostać operatorem wózka.
O pierwszej przeczytamy w  rozporządzeniu (dz. u nr 70 poz. 650 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym) :

"§ 4. 1. Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:
1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki."
Zacznijmy od podpunktu 2. Zezwolenie może być wydane przez pracodawcę na podstawie kursu zorganizowanego przez niego samego. Skoro tak, to zaświadczenie wydane przez firmę szkoleniową w tym przypadku nie ma mocy prawnej,  jeżeli ta nie była organizatorem szkolenia na terenie zakładu pracy danego pracodawcy. Aby dowieść, że szkolenie organizowane było na terenie zakładu, można odwołać się np. do faktury wystawionej przez pracodawcę za zrealizowanie takiej usługi. Niestety pojawia się jeszcze jeden problem, związany z programem szkoleniowym. Jednostką wyznaczoną jest Dozór Techniczny i to on obecnie wydaje programy szkoleniowe z następującym zapisem:
 „ Został udostępniony program opracowany przez Urząd dozoru technicznego do użytku podczas szkoleń własnych pracowników z zakresu....... ” .

 
Wynika więc z tego, że aby firma   zewnętrzna mogła wykonać szkolenie u pracodawcy, powinna w zaświadczeniach wpisać numery programów, które to pracodawca uzyskał od Dozoru Technicznego. Obecnie w ogóle nie jest to praktykowane, jednak w momencie zaistnienia wypadku jest to pierwsza sprawa, na którą sąd może zwrócić uwagę.
Rozporządzenie, które obecnie omawiam zezwala na zdobycie uprawnień również inną drogą [„1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami”]. W tym momencie możemy więc przejść do rozporządzenia  w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (dz. u nr 79 poz. 849  z poz. zm. 50 poz. 426).
Warto zwrócić uwagę na tytuł rozporządzenia,  który podkreśla, że do obsługi wózków jezdniowych wymagane są kwalifikacje, których posiadanie weryfikowane jest przez Dozór Techniczny.
Zwróćmy uwagę na załącznik nr 2 do rozporządzenia:
"1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
(...) c) dodaje się ppkt. 13 w brzmieniu: „13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.”
Rozporządzenie to wyklucza jakiekolwiek inne formy uzyskania uprawnień do obsługi wózków widłowych.
Powstaje więc problem interpretacyjny, gdyż tak naprawdę przepisy te stoją ze sobą w opozycji. Jedne,  które datowane są na 2001 rok nakładają obowiązek posiadania uprawnień do obsługi wózków wydanych przez Dozór. Rozporządzenie z 2002 roku otwiera zaś furtkę dla innej drogi zdobycia uprawnień na wózki z pominięciem UDT - imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę.  Kluczowe jest tutaj słowo „LUB”[1] :
"1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy."
W związku z tym, że rozporządzenie wprowadzające imienne zezwolenie wyszło w kolejnym roku po rozporządzaniu o wymaganych kwalifikacjach,  można postawić tezę, że ustawodawca rozłączył tym spójnikiem dwie możliwości. Gdyby kolejność była odwrotna, przy obsłudze wózków zawsze wymagany  byłby papier wydany przez UDT.  W obecnym stanie prawnym pracodawca może wystawiać imienne zaświadczenie z zachowaniem wymagań,  które opisałem na samym początku.

[1]  spójnik(1.2) pot. spójnik łączący dwa zdania równorzędne oraz dwie części zdania, wskazując, że jedna i tylko jedna z dwóch części jest prawdziwa