Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

czwartek, 13 grudnia 2018

Dozór techniczny w 2018 r. - podsumowanie zmian w przepisach o dozorze technicznym


Dozór techniczny w 2018 r. - podsumowanie zmian w przepisach  o dozorze technicznym


Rok 2018 przyniósł sporo zmian w zakresie przepisów dotyczących dozoru technicznego. W dzisiejszym wpisie postanowiłem przedstawić krótkie podsumowanie - uporządkowanie dotychczasowych nowelizacji, o których pisałem we wcześniejszych postach. 


1. Zmiana struktury organizacyjnej UDT

Rok 2018 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął od zmiany struktury organizacyjnej UDT. Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statusu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. 2018 poz. 306) Urząd Dozoru Technicznego składa się z 10 (a nie jak do tej pory z 29) oddziałów terenowych.

Więcej na temat zmiany struktury organizacyjnej UDT przeczytacie na blogu Awans B.H.P. - "Urząd Dozoru Technicznego (UDT) - struktura organizacyjna - zmiany":


2. Uregulowanie kwestii uprawnień do obsługi wózków jezdniowych - zniesienie imiennych zezwoleń do obsługi wózków wydawanych przez pracodawców

Na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych  z mechanicznym napędem podnoszenia  muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby zdobyć takie zaświadczenie konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT.  Legitymacja UDT oznacza również możliwość obsługiwania innych wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, innych niż podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu stosownego szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych - co ważne program szkolenia musi być uzgodniony bądź zatwierdzony przez UDT.

Zostają zniesione wystawiane przez pracodawcę  imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych.  

Przypominam, że imienne zezwolenia do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy
1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. Wyjątkowo niebezpieczne prace wózkowego  tylko na pisemne polecenie pracodawcy

Pracodawca będzie zmuszony do wystawienia pisemnego polecenia, w momencie gdy wykonywana praca będzie wyjątkowo niebezpieczna:

"1. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane." 

Więcej na temat Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku znajdziecie na blogu pod linkami:oraz na zaprzyjaźnionym blogu:4. Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Rozporządzenie  weszło w życie 6 grudnia 2018 roku, zmieniając jeden z ważniejszych aktów wykonawczych, na którym do tej pory bazował Urząd Dozoru Technicznego (rozporządzenie z dnia 29.10.2003 r.).  Najważniejsze zmiany, na jakie należy zwrócić uwagę to:

- wprowadzenie dziennika konserwacji w formie elektronicznej;

- możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność operatora lub konserwatora

- nowe pojęcie resursu;

Więcej szczegółów znajdziecie w niedawno opublikowanym poście dostępnym pod linkiem:
Mam nadzieję, że powyższe zestawienie zmian, które zostały wprowadzone w 2018 r. w przepisach o dozorze technicznym, okaże się przydatne i  pomoże uporządkować dotychczasowe informacje.

niedziela, 2 grudnia 2018

Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego - nowe obowiązki, zmiany, skutki


Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego - nowe obowiązki, zmiany, skutki 


Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wpisuje się w politykę zmian wprowadzanych w Polsce w różnych dziedzinach i branżach - w tym w branży transportu bliskiego. Rozporządzenie  wchodzi w życie 6 grudnia 2018 roku i zmienia jeden z ważniejszych aktów wykonawczych, na którym do tej pory bazował Urząd Dozoru Technicznego (rozporządzenie z dnia 29.10.2003 r.). Dzisiejszy wpis poświęcę krótkiej analizie nowego rozporządzenia. Od razu podkreślę, że rozporządzenie nie zmienia wszystkich obowiązujących do tej pory zaleceń, jednak według mnie pojawiają się w nim zapis, które nie są do końca jasne i jednoznaczne. Ich  interpretacja i prawidłowe zastosowanie zajmie z pewnością dużo czasu. Czasu potrzebnego na to, aby osoby z branży spojrzały na nie w zbliżony sposób.

Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest pojawiające się w rozporządzeniu pojęcie "resurs". Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu są to:
 parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania .” [1]
Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy po przeczytaniu tego wyjaśnienia, to kwestia sposobu obliczenia wspomnianego resursu. Załóżmy, że zakupiłem 10-letni wózek widłowy. Nie znam historii tego urządzenia i jako nowy właściciel nie posiadam wiedzy na temat tego, jakie do tej pory były rzeczywiste warunki jego użytkowania.
Ministerstwo oczywiście przewidziało taki stan rzeczy i wyjaśnia to w dalszej części rozporządzenia:
  Eksploatujący, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn od niego niezależnych, odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej"[2]
 Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie"[3]
oraz
 Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" [4]

Zastanawiam się nad jedną podstawową rzeczą -  co należy rozumieć pod pojęciem "dobra praktyka inżynierska"?
Skąd nowy eksploatujący ma posiadać wiedzę o cyklach pracy czy obciążeniu wózka, któremu był poddawany np. 10 lat temu, czyli w czasie, kiedy dana osoba nawet nie myślała o zakupie tego urządzenia. Z góry można spodziewać się wielu nieścisłości, które mogą powstawać w odniesieniu do tych zapisów. Wyobraźmy sobie chociażby człowieka, który prowadzi swoją działalności i nie ma większego pojęcia o branży UTB. Zakupuje wózek i w tym momencie musi określić jego historię oraz resurs.... Może poprosić o pomoc konserwatora, który w tym momencie zacznie "tworzyć".... no właśnie - co? Sądzę, że upłynie co najmniej kilka lat, zanim dowiemy się co dozór techniczny będzie chciał na ten temat czytać.

Kolejną bardzo ważną zmianą, którą wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, jest obowiązek dostarczenia protokołów pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB. Do tej pory wymagane było to tylko w określonych sytuacjach przy urządzeniach wyposażonych w aparaty elektryczne - co zresztą pozostaje w dalszym ciągu bez większych zmian (oprócz tego, że należy odnotować wykonanie takich pomiarów również w dzienniku konserwacji, czego wcześniej prawo nie wymagało od konserwatora). 

A skoro wspomniałem o dzienniku konserwacji - tutaj również zostały wprowadzone nowe wymagania. W ramach prowadzenia dziennika konserwacji konserwator będzie musiał od tej pory odnotować:
-  zakres wykonanych czynności,
- imię i nazwisko ,
-  numer zaświadczeń,
- daty przeglądu
- oraz stan licznika roboczogodzin, o ile ma to zastosowanie [5].
Co ważne, dziennik konserwacji może być prowadzony w formie elektronicznej,  tak samo jak druga kopia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania.

O czym jeszcze należałoby wspomnieć? Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność obsługującego lub konserwującego pod warunkiem spełnienia kilku czynników, które zostaną uzgodnione z UDT .

Co ciekawe, nowe przepisy nie nakładają obowiązku wykonania prób statycznej oraz dynamicznej, które były wymagane w poprzednich przepisach.

Powyżej omówiłem jedynie kilka najistotniejszych zmian, które zostają wprowadzone w życie nowym rozporządzeniem. Z pewnością doczekamy się wielu różnych interpretacji nowych przepisów i będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim zostaną jednoznacznie odczytane, tak jak wyjaśnienie pewnych nieścisłości poprzedniego rozporządzenia zajęło niemalże 15 lat jego obowiązywania.
[1]           Rozporządzenie MP i T poz. 2176 z 30 . 10 . 2018 art. 2 pkt. 6
[2]           Tamże, art. 7 pkt. 4
[3]           Tamże, art. 7 pkt. 6
[4]           Tamże, art. 7 pkt. 5
[5]           Tamże , art. 9 pkt. 5