Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

środa, 16 października 2019

Przedłużenie terminów ważności imiennych zezwoleń na wózki widłowe


Przedłużenie terminów ważności imiennych zezwoleń na wózki widłowe


14. 10 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie dostępne jest na stronie.


Jakie zmiany przynosi nowe rozporządzenie? Przede wszystkim przedłuża terminy ważności imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Jak było do tej pory?


Przypomnijmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku już 31 grudnia 2019 roku miałyby stracić ważność pierwsze imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych wystawione przez pracodawcę - są to zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 roku. W kolejnych latach (tj. 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r.) miały  stracić ważność pozostałe imienne zezwolenia (wystawione odpowiednio do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r.).

Więcej na temat Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku znajdziecie na stronie:
Jakie są nowe terminy ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych wystawione przez pracodawcę?


Zgodnie z nowym rozporządzeniem zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 roku ważne są do dnia 31 grudnia 2023 r, te wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne są do dnia 31 grudnia 2026 r., zaś te wystawione do dnia 1 stycznia 2015 r. ważne są do dnia 31 grudnia 2027 r. Pamiętajmy jednak, że w przypadku zmiany pracodawcy imienne zezwolenie automatycznie traci ważność.

Jak uzupełnić kwalifikacje niezbędne do obsługi wózków widłowych?


Pomimo przedłużenia terminów ważności imiennych zezwoleń, osoby które nadal będą chciały wykonywać zawód operatora wózków widłowych, będą musiały uzupełnić swoje kwalifikacje zdobywając świadectwo kwalifikacyjne do obsługi wózków widłowych wydawane przez UDT. W tym celu należy przystąpić do egzaminu przed państwową komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele UDT. Pozytywny wynik z  egzaminu oznacza zdobycie uprawnień. Pamiętajmy jednak, że od 1 czerwca 2019 r. zaświadczenia kwalifikacyjne przestały mieć charakter bezterminowy, co jest wynikiem ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

niedziela, 2 czerwca 2019

Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT - nowe rozporządzenie


Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT

- nowe rozporządzenie -


Jak już wiecie z wcześniejszych wpisów (m.in.  "Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji UTB -  propozycja zmian" - link),   od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne UDT  mają charakter terminowy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym:

"Zaświadczenia kwalifikacyjne osób (...) są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować".

Wiele osób zastanawiało się, jakie okresy ważności będą obowiązywały w przypadku konkretnych urządzeń technicznych. Odpowiedź przynosi Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21  maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (dostępne na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1008/1)

Załącznik nr  3 do rozporządzenia "Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych" precyzuje dokładny przedział czasowy ważności uprawnień UDT wydawanych dla operatorów i konserwatorów poszczególnych urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 


Terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji UTB


Tak jak pisałem we wspomnianym poście, jeśli chodzi o wózki jezdniowe podnośnikowe termin ważności uprawnień do obsługi:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - wynosi  5 lat,

a  w przypadku

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - wynosi 10 lat.

10 lat ważności mają również uprawnienia do obsługi podestów:

- ruchomych stacjonarnych,

- podestów ruchomych wiszących,

- podestów ruchomych masztowych,

- podestów na pojazdach kolejowych,

zaś 5 lat ważności - uprawnienia do obsługi podestów  ruchomych przejezdnych.

Operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia otrzymują zaświadczenia do obsługi ważne przez 10 lat, zaś suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - przez 5 lat.

Termin 10 lat ważności obejmuje żurawie stacjonarne oraz przewoźne i przenośne, zaś pozostałe - żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe,  kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe czy pływające - 5 lat.

W przypadku konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ważność świadectwa kwalifikacyjnego wynosi  5 lat. Podobnie zresztą jak w przypadku konserwacji podestów ruchomych (stacjonarnych, wiszących, masztowych przejezdnych, załadowczych, na pojazdach kolejowych) oraz suwnic, wciągarek i wciągników (ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia). W przypadku zaświadczeń do konserwacji żurawi termin wynosi  10 lat dla żurawi stacjonarnych, a dla reszty żurawi - 5 lat.

W rozrządzeniu znajdziecie   również jako załącznik nr  1 wzór "Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji", jako załącznik nr 4 wzór "Wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego", a jako załącznik nr 2 wzory  zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych dla operatorów oraz konserwatorów  przez UDT, przez TDT oraz WDT.

środa, 10 kwietnia 2019

Plany przedłużenia terminów ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych


Plany przedłużenia terminów ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych


Projekt zmian rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym

Dnia 5 kwietnia 2019 roku powstał projekt Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym. Jak sama nazwa rozporządzenia wskazuje, ma ono na celu wprowadzenie kilku zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47).  Jedną z podstawowych zmian, jakie wprowadziłoby nowe rozporządzenie, będzie wydłużenie okresu ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych. 


Plany przedłużenia terminów ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych

Przypomnę, że według rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym:

·   imienne zezwolenia wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12 .2019 r.

·  imienne zezwolenia wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

·  imienne zezwolenia wystawione od dnia 01.01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31. 12.2021 r.

Ustawodawca przewidział więc konkretny czas, w którym pracownicy wykonujący pracę operatora wózków widłowych w danym zakładzie w oparciu o imienne zezwolenie, powinni uzupełnić swoje kwalifikacje i przystąpić do egzaminu przed komisją UDT. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jest to wystarczający czas na zdobycie zaświadczeń kwalifikacyjnych. Z punktu widzenia pojedynczego człowieka może i tak, jednak biorąc pod uwagę sytuację firm, w których znaczna część pracowników wykonuje zadania w oparciu o imienne zezwolenia oraz sytuację UDT, który musi przeprowadzić wszystkie egzaminy-  już niekoniecznie. O swoich wątpliwościach na ten temat pisałem na blogu niecały rok temu w artykule: "Uprawnienia na wózki widłowe w świetle nowych przepisów - trudności z organizacją egzaminu, wskazówki dla firm" dostępnym pod linkiem:


Jak się okazuje, moje obawy były słuszne. Odpowiedzią na te trudności jest proponowany projekt rozporządzenia, w którym ustawodawca przewiduje przedłużenie terminów ważności imiennych zezwoleń, aby - jak możemy przeczytać w uzasadnieniu, umożliwić "tym samym pracodawcom i pracownikom dogodniejsze zaplanowanie czasu przystąpienia do egzaminu". Dotychczas zaproponowane terminy na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez UDT wydają się być za krótkie "z uwagi na skalę tego typu uprawnień (do końca 2018 r. zarejestrowano w UDT ok. 194.000 takich wózków) oraz możliwości UDT w zakresie egzaminowania".

Nowe terminy ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych?

 W omawianym projekcie zaproponowano nowe terminy ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych. Imienne zezwolenia:

" 1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r."

Wydłużenie okresu przejściowego przewidzianego na uzupełnienie kwalifikacji będzie z pewnością dużym udogodnieniem zarówno dla pracodawców i pracowników, jak i samego Urzędu Dozoru Technicznego.

wtorek, 19 marca 2019

Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji UTB - propozycja zmian


Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji UTB -  propozycja zmian


Minister przedsiębiorczości i technologii przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.  Przygotowany dokument jest następstwem nowelizacji ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 2518). 


Co na temat zaświadczeń kwalifikacyjnych mówi ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym:

"Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować".

Przypomnijmy, że do tej pory zaświadczenia kwalifikacyjne operatorów i konserwatorów były wydawane bezterminowo. Od 1 czerwca 2019 roku legitymacje UDT będą miały określone terminy ważności.  Przedział terminów ważności uprawnień UDT określa ustawa, zaś konkretne okresy ważności dotyczące już danego urządzenia zostaną sprecyzowane w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Jak będzie wyglądała procedura uzyskania uprawnień do obsługi UTB?

Projekt rozporządzenia zakłada, że podobnie jak do tej pory, sprawdzanie kwalifikacji będzie następowało na pisemny (bądź też elektroniczny) wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek musi zawierać informację na temat rodzaju zaświadczenia kwalifikacyjnego (czy ubiegamy się o uprawnienia do obsługi czy konserwacji) oraz zakresu (musimy wskazać rodzaj urządzenia, którego ma dotyczyć zaświadczenie). Wzór wniosku będzie dołączony do rozporządzenia. Oprócz wniosku osoba egzaminowana musi również uiścić opłatę egzaminacyjną. Ustawodawca przewiduje możliwość zwrócenia tej kwoty w przypadku, kiedy egzamin się nie odbędzie (z zastrzeżeniem kliku warunków).

Forma egzaminu również nie ulegnie większym zmianom. Kandydat na operatora czy konserwatora UTB nie uniknie ani części teoretycznej, ani praktycznej egzaminu.

Jak będzie wyglądała procedura przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie możliwe jedynie na pisemny lub elektroniczny wniosek osoby zainteresowanej. Jednym z istotniejszych warunków przedłużenia zaświadczenia jest złożenie oświadczenia przez składającego wniosek o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Za złożenie fałszywego oświadczenia dana osoba może zostać pociągnięta do poniesienia odpowiedzialności karnej.

Terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji UTB

Na koniec  kwestia, o którą najczęściej jestem pytany, a dotycząca konkretnych terminów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zostały one przedstawione w projekcie omawianego rozporządzenia jako załącznik nr 3 do projektu. Określono w nim rodzaje urządzeń technicznych przy obsłudze i  konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych w zależności od rodzaju urządzenia. Przykładowo, jeśli chodzi o wózki jezdniowe podnośnikowe termin ważności uprawnień do obsługi:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem - wynosi  5 lat,

zaś w przypadku

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - wynosi 10 lat.

10 lat ważności będą miały również uprawnienia do obsługi podestów:

- ruchomych stacjonarnych,

- podestów ruchomych wiszących,

- podestów ruchomych masztowych,

- podestów na pojazdach kolejowych,

zaś 5 lat ważności - uprawnienia do obsługi podestów  ruchomych przejezdnych.

Operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia otrzymają zaświadczenia do obsługi ważne przez 10 lat, zaś suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - przez 5 lat.

Termin 10 lat ważności będzie obejmował żurawie stacjonarne oraz przewoźne i przenośne, zaś pozostałe - żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe,  kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe czy pływające - 5 lat.

W przypadku konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ważność świadectwa kwalifikacyjnego będzie wynosiła 5 lat. Podobnie zresztą jak w przypadku konserwacji podestów ruchomych (stacjonarnych, wiszących, masztowych przejezdnych, załadowczych, na pojazdach kolejowych) oraz suwnic, wciągarek i wciągników (ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia). W przypadku zaświadczeń do konserwacji żurawi termin będzie wynosił 10 lat dla żurawi stacjonarnych, a dla reszty żurawi - 5 lat.Nowelizacja ustawy i nowe rozporządzenie  mają na celu wyeliminowanie bądź znaczne zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków związanych z obsługą i eksploatacją UTB. Z tego też względu przedłużenie posiadanego zaświadczenia będzie możliwe jedynie w przypadku osób, które stale wykonują zadania z zakresu obsługi bądź też konserwacji danego urządzenia.

poniedziałek, 4 lutego 2019

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany, problemy interpretacyjne


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany, problemy interpretacyjne1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Ma ona na celu uregulowanie pojęć, które w toku eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu były  problematyczne.  Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza, to:

- terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT;

- uznawanie kwalifikacji przez inne jednostki dozoru technicznego (UDT, TDTM, WDT);

- definicje czynności wykonywanych przy urządzeniach technicznych.
Nowe definicje - modernizacja, naprawa, konserwacja  Na samym początku uwagę skupię na pojęciach wprowadzonych nową ustawą. Jednym z nich jest "modernizacja". „Modernizacja – należy przez to rozumieć zespół czynności niebędących wytworzeniem nowego urządzenia technicznego, zmieniających cechy urządzenia technicznego"[1].W szczególności chodzi o zmiany konstrukcji, parametrów lub automatykę zabezpieczającą. Co ważne, zmiany te nie mogą w istotny sposób zmieniać charakterystyki przeznaczenia, jak również zwiększać zagrożenia. Kolejne pojęcie to  "naprawa".Naprawa – "należy przez to rozumieć zespół czynności mających na celu przywrócenie stanu zdatności urządzenia technicznego, w tym wykonywanych metodami chemicznymi, bez wprowadzania zmian w konstrukcji lub parametrów technicznych".[2]Duży problem związany z interpretacją tego zapisu powstaje w momencie, kiedy zestawimy go z nowym rozporządzeniem o dozorze z 30 października 2018 r , które opisuje badanie doraźne eksploatacyjne,  jakie powinno być wykonane po każdej naprawie lub modernizacji.[3]

Wyobraźmy sobie taką sytuację -  pęka przewód, co spowoduje wyłącznie urządzenia technicznego z eksploatacji. Przykręcenie nowego przewodu przywróci je do stanu zdatności. Czy w takim razie trzeba zgłaszać taką „naprawę” do badania doraźnego eksploatacyjnego? Przypuszczam, że na takie pytanie dozór odpowie przecząco, natomiast postępując zgodnie z literą prawa, logicznym byłoby zgłoszenie urządzenia do badania doraźnego eksploatacyjnego. Do tej pory była to zwykła czynność konserwatorska. Teraz konserwację określa się jako

”zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania stanu zdatności użytkowej urządzenia technicznego,  prowadzonych zgodnie z instrukcją eksploatacji, niebędących naprawą urządzenia”.[4]

Można to rozumieć jako czynność mającą na celu działanie wykluczające wyłączenie z eksploatacji , czyli moment w którym konserwator wymieni przewód zgodnie z instrukcją eksploatacji przed przerwaniem, uniemożliwiając wyłączenie z eksploatacji.Wyobraźmy sobie wózek jungheinrich,  w przypadku którego producent w instrukcji podaje termin wymiany przewodu powiedzmy co 3 lata. Wówczas wymiana takich przewodów jest czynnością konserwacyjną zgodną z instrukcją eksploatacji. Ale czy kiedy przewód pęknie i spowoduje to wyłączenie urządzenia z użytku, nie będzie to już naprawa?  Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż słowa "naprawa" i "wymiana" bardzo wiele zmieniają w kontekście prawa. Po wymianie przewodu nie trzeba zgłaszać urządzenia do badania doraźnego eksploatacyjnego. Jeżeli natomiast potraktujemy to jako naprawę, wówczas spoczywa na nas ten obowiązek.

Wiele osób powie, że to nadinterpretacja. Celem wprowadzanych zmian miało być jednak wyeliminowanie możliwości takich nadinterpretacji, a moim zdaniem powiększyły ich zakres. Dodam jeszcze tylko, że zgodnie z art. 17 ustawy wszystkie naprawy muszą być uzgodnione z Dozorem Technicznym .terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDTKolejny bardzo ważny zapis to art. 22,  który określa termin ważności uprawnień:„3a. Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.3b. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego.”.Przedłużenie kwalifikacji ma być bezpłatne i ma być wystawione na wniosek osoby zainteresowanej, jednak osoba ta musi złożyć wniosek nie później niż 3 miesiące przed końcem ważności i musi wykonywać czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat  .Pierwsza myśl, która mi się nasuwa .. czemu jest to tak zagmatwane?... Na pewno nie jest to upraszczanie prawa. Wręcz przeciwnie -  jego komplikowanie. I znowu pojawiają się problemy interpretacyjne.  Jeżeli ja, jako osoba szkoląca osoby do obsługi wózka jezdniowego, napisałbym oświadczenie o wykonywaniu czynności za zakresu określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym, tak naprawdę naraziłbym się na karę za składanie fałszywego oświadczenia, ponieważ fizycznie nie obsługuję wózków, a tylko tłumaczę innym, jak je obsługiwać. Nawet jeżeli dozór zaakceptuje takie oświadczenie, a dojdzie na przykład do wypadku, w momencie kiedy będę prowadził wózek, w sądzie w prosty sposób można moje oświadczenie zakwestionować.

 

Bardzo często dostaję pytanie, co z uprawnieniami osób, które nabyły je bezterminowo. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, ponieważ ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., natomiast art. 22 odnośnie terminowości uprawnień wchodzi w życie dopiero 1 czerwca. Do tego czasu minister ma wydać rozporządzenie, które wyjaśni terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz opisze sytuację osób, które zdobyły kwalifikacje przed 1 czerwca 2019 r.Fundamentem prawa jest zasada „Lex retro non agit”  (prawo nie działa wstecz) … Fundamentem, który chyba w naszym kraju nie jest respektowany.  Wiedzą o tym wszystkie osoby,  które posiadały zaświadczenia o ukończonym kursie do obsługi wózków wystawione bezterminowo, a dowiedziały się o terminie ich ważności. Analizując polskie przepisy, rozumiem potrzebę uproszczenia prawa. Niestety, wprowadzane zmiany coraz bardziej to prawo komplikują. Pozytywną zmianą, jaką dostrzegam w nowelizacji ustawy o dozorze technicznym, jest jedynie uznawanie przez jednostki dozoru technicznego (głównie TDT i UDT) swoich kwalifikacji.  
[2]           Tamże pkt. 6
[3]           Rozporzadzenie  MIPiT z 30 . 10 .2018 poz. 2176 art. 17 pkt. 2
[4]           Ustawa o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 poz 2518 art 4 pkt 7

niedziela, 27 stycznia 2019

Niedopuszczalne praktyki związane z użytkowaniem wózków jezdniowych - rozporządzenie


Niedopuszczalne praktyki związane z użytkowaniem wózków jezdniowych - rozporządzenie


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - postanowienia


W rozporządzeniu znajdziemy szereg zaleceń, których należy przestrzegać w trakcie pracy wózkiem widłowym. Jeden z ostatnich paragrafów poświęcony jest zachowaniom zabronionym. Zgodnie z § 17 rozporządzenia zabronione jest transportowanie ładunków, których wymiary nie są dostosowane do podstawy ładunkowej wózka. Nie wolno również pracować wózkiem widłowym w miejscach, których nawierzchnia, bądź też nachylenie podłoża nie jest zgodne z warunkami, jakie zostały wskazane w instrukcji danego wózka jezdniowego.

Operator wózka przed przystąpieniem do pracy powinien uzyskać informacje o wytrzymałości podłoża. W przypadku, kiedy takich informacji nie posiada, bądź też okaże się, że wytrzymałość podłoża jest mniejsza niż wymagana dla obciążonego wózka widłowego, wówczas nie może przystąpić do pracy. Niestabilne bądź też śliskie podłoże (a więc brak możliwości bezpiecznego transportowania ładunku) to kolejne czynniki uniemożliwiające wykonywanie pracy wózkiem widłowym.

 Należy również pamiętać o odpowiednim oświetleniu miejsca pracy. Zgodnie z rozporządzeniem niedopuszczalne jest "używanie wózka jezdniowego w miejscach nieoświetlonych, chyba że wózek jezdniowy jest wyposażony w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy".

Operator wózka jezdniowego musi zwrócić również uwagę na przestrzeganie dopuszczalnej ładowności wózka - jest ona podana w instrukcji wózka jezdniowego. Nadmierne obciążanie wózka jest kategorycznie zabronione.

Kolejną  kwestią, na którą zwrócono uwagę w rozporządzeniu, jest zakaz używania wózka widłowego "do pchania innych pojazdów lub do ciągnięcia wózków jezdniowych doczepnych, jeżeli ich liczba lub masa ładunku przekraczają dopuszczalne wielkości określone w instrukcji wózka jezdniowego".

Szkolenie dla operatorów wózków widłowych

Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień do obsługi wózków widłowych ważnych bezterminowo na terenie całej Polski zapraszam na szkolenia dla operatorów wózków widłowych. Kursy organizowane przez Awans B.H.P. odbywają się na terenie hali szkoleniowej w Łodzi oraz na życzenie klienta na terenie całej Polski. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT. Szczegóły oferty znajdziecie pod linkiem.