Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

wtorek, 27 grudnia 2016

Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej


Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej 

 
Od jakiegoś czasu natrafiam na problemy związane z obsługą ładowarki teleskopowej[1], a dokładnie dotyczące wymogów nałożonych przez polskiego prawodawcę związanych z obsługą tego sprzętu.


We wcześniejszych wpisach (link, link, link) poruszałem temat paradoksów w polskim prawie związanych z uprawnieniami do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Odnosiłem się w nich również do ładowarek teleskopowych. Obecna sytuacja wymaga  jednak dokładniejszej analizy.

Słowem wyjaśnienia -  ładowarki teleskopowe ze względu na kategorie uprawnień możemy przypisać do trzech grup:

1. wielozadaniowe nośniki osprzętów (Dz.U.nr 118, poz.1263)

2.wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem (Dz.U nr.79 poz 849 z późn. zm.)

3.wózki jezdniowe ( Dz.U. nr 70 poz 650 z późn. zm.)

 Wszystkie  rodzaje kwalifikacji mówią tak naprawdę  o tym samym urządzeniu. Problem powstaje w momencie interpretacji podczas późniejszej eksploatacji. 
 
W trakcie kontroli inspektora pracy na budowie dowiedziałem się, że dla PIP-u najważniejsze jest wykonywanie czynności. Oznacza to, że wykonując prace na terenie budowy  operator powinien posiadać "Książkę operatora maszyn roboczych". Pojawia się pytanie: co w sytuacji, kiedy maszyna jest zarejstrowana w UDT i podlega przepisom  z 21. 12. 2000 r.? Wówczas z godnie z prawem urządzenie obsługiwać można tylko na podstawie ważnej decyzji dopuszczającej do eksploatacji. Ponadto osoba obsługująca powinna mieć uprawnienia do obsługi wydane przez dozór techniczny lub imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę na podstawie ustalonego programu. Jeżeli chodzi o ostatnią opcję istnieje dość duże utrudnienie, ponieważ na budowie często pracodawca jest zaledwie podwykonawcą pewnego zakresu działań, co uniemożliwia mu wystawienie imiennego zezwolenia na terenie nieswojej firmy (teren budowy nie należy do niego).

Sytuację może uprościć  producent,  który wystawi deklarację zgodności i powoła się na normy PN- ISO 5053:1999 bądź PN-EN 1459.  Wówczas mamy do czynienia z wózkiem jezdniowym specjalizowanym, który zgodnie z prawem należy zgłosić do UDT i postępować zgodnie z przyjętymi procedurami (wymogi związane z UDT opisywałem w poprzednich wpisach).  Problem pojawi się w momencie, w którym producent owej deklaracji nie wystawił, czyli np. w sytuacji, kiedy urządzenie było wyprodukowane w latach 90. W takiej sytuacji radzę mimo wszystko zgłosić dane urządzenia do UDT.
 
Kolejnym problemem, do którego odnosi się PIP, jest osprzęt dodatkowy stosowany w ładowarkach taki jak łyżka czy kosz do pracy z ludźmi.

 Czy posiadając uprawnienia do obsługi I WJO potrzebuję również uprawnienia do obsługi podestów ruchomych w  sytuacji, kiedy pracuję z koszem ? Interpretację, udzielającą na to pytanie twierdzącej odpowiedzi,  możemy  odnaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, na której została umieszczona stosowna broszura (szczególną uwagę polecam zwrócić na stronę 13).

Producenci często dostosowują maszyny do wymagań pracy z ludźmi, a z godnie z 13 art. rozporządzenia o dozorze z 2003 roku operator ma obowiązek stosowania się do zaleceń producenta. W takiej sytuacji nie potrzebne są dodatkowe kwalifikacje. Pytanie co z koszem, który nie jest przewidziany przez producenta ? Odpowiedź jest prosta -  takim nie można pracować  i podnosić nim ludzi - chyba że uzgodnimy taką modernizację z dozorem technicznym i będziemy stosowali się do wytycznych ustalonych z inspektorem.  

Paradoks prawny, który wynika z rozwiązania proponowanego przez  Państwową Inspekcję Pracy, doprowadzić może do kuriozalnych sytuacji. Wyobraźmy sobie taki przypadek: ten sam operator w pewnej firmie  obsługuje tą samą ładowarkę przez 10 lat. W pewnym momencie następuje rozbudowa firmy. Zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy przekraczając granice terenu budowy operator traci kwalifikacje - czyżby już nie potrafił obsługiwać urządzenia, które obsługiwał ostatnią dekadę?  Musi udać się na szkolenie, by uzyskać uprawnienia wydane przez instytut?  Co więcej, jeżeli potraktujemy ładowarkę teleskopową  jako wielozadaniowy osprzęt ,to co z decyzją na wózek? Co z przeglądem konserwacyjnym wymaganym co 30 dni? Wyjeżdżając na teren budowy musimy wyrejestrować z dozoru maszynę, a wracając na teren firmy powtórnie ją zgłosić ?  Jak dla mnie, to nie ma najmniejszego sensu.

 Wszystkich, którzy mają wątpliwości, co do  wyżej opisanego zagadnienia, proszę o kontakt- uzyskałem odpowiedź UDT profesjonalnie odnoszącą się do tematu i wyjaśniającą wątpliwe kwestie. Może okazać się pomocna w dyskusji z PIP.  Za zaangażowanie w sprawę i za udzieloną odpowiedź dziękuję warszawskiemu Dozorowi.  Zgłoszenie urządzenia do Dozoru daje nam  pewność weryfikacji jego stanu - kontrole wykonywane się cyklicznie  przez inspektorów UDT  oraz konserwatorów posiadających kwalifikacje wydane przez urząd. Nie są to duże kwoty, a na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać  (przynajmniej takie jest moje  zdanie).
 

Reasumując, w całym zamieszaniu prawnym  najrozsądniejszą interpretacją wydaje się być  stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego. Osobiście  każdą ładowarkę teleskopową polecam rejestrować w tej instytucji.
[1]    W artykule posługuję się pojęciem „ładowarka teleskopowa”. Terminem tym posługują się producenci i użytkownicy sprzętu. Używając tego określenia zawsze mam na myśli   „wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem".
                                                                              

czwartek, 8 grudnia 2016

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP - ostatnie w 2016 roku

 
Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w ostatnim w tym roku Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, którego jestem członkiem. Na spotkaniu obecny był m.in. Dyrektor Dozoru Technicznego. Podczas zebrania wysłuchaliśmy wykładu Starszego Inspektora Pracy Rafała Nowicza z Państwowej Inspekcji Pracy. Po prelekcji miejsce miała prezentacja poświęcona nowoczesnym metodom naprawy regałów. Jako że było to ostatnie spotkanie w tym roku, połączone zostało ze spotkaniem opłatkowym. Poniżej zamieszczam zaproszenie zawierające  porządek obrad Walnego Zebrania.

Pod linkiem znajdziecie kilka zdjęć z wczorajszego spotkania.

 

wtorek, 6 grudnia 2016

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - czasopismo branżowe

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - czasopismo branżowe„Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” to czasopismo naukowe, które podejmuje tematy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Ukazuje się już od 1971 roku. Na stronie CIOP możemy przeczytać: 

"Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy.
„Bezpieczeństwo Pracy” służy upowszechnianiu wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i wiodących
ośrodków naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także nowych rozwiązań praktycznych."

Czasopismo adresowane jest do pracowników instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia oraz służb bhp, pracodawców i pracowników.

Zainteresowani prenumeratą, wszystkie informacje na temat formalności znajdą na stronie.

Już w najbliższym numerze czasopisma ukaże się kolejny artykuł mojego autorstwa. Jeśli jesteście zainteresowani, jaki temat tym razem omówię, śledźcie bloga. Niebawem pojawi się więcej informacji.

Na temat mojej wcześniejszej publikacji przeczytacie tutaj. Zapraszam.środa, 16 listopada 2016

Wózki widłowe - najczęściej wyszukiwane pytania


Wózki widłowe - najczęściej wyszukiwane pytania


Dziś postanowiłem zebrać w jednym miejscu najczęściej wyszukiwane w Internecie pytania dotyczące wózków widłowych i  udzielić na nie odpowiedzi bądź podać linki do materiałów poruszających wskazane zagadnienia.  
 

1. Kto może szkolić na wózki widłowe?


Instruktor- wykładowca na kursach dla kierowców wózków jezdniowych musi spełnić jeden podstawowy warunek - musi posiadać uprawnienia na obsługę wózków widłowych. Pozostałe punkty, to jedynie zalecenia, które nie są formalnymi obowiązkami, ale warto zwrócić na nie uwagę podczas wyboru firmy szkoleniowej. Dobry Instruktor to taki, który posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Więcej na ten temat pod linkiem.

2. Kto wydaje uprawnienia na wózki widłowe?


Uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydaje Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie państwowym. Więcej na temat UDT  pod linkiem.

3. Kto może obsługiwać wózki widłowe?


Wózki widłowe może obsługiwać osoba posiadająca uprawnienia wydawane przez UDT, czyli legitymację UDT. Jeśli chodzi o kategorie dotyczące wózków jezdniowych wyróżniamy:

·         I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane z kabiną unoszoną wraz z operatorem oraz ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe );

·         II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład);

·         III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.

Więcej pod linkiem.

4. Kto może naprawiać wózki widłowe?


Istnieje wiele firm, które zajmują się produkcją, sprzedażą i serwisowaniem wózków widłowych. Warto zadbać o dobry serwis wózka, gdyż w przypadku awarii czy zużycia sprzętu możemy zdać się na specjalistę i dobrać części zamienne. Przy tym pytaniu warto natomiast zadać sobie jeszcze jedno, a mianowicie kto może wykonywać prace konserwacyjne przy wózku widłowym? Prace takie może wykonywać jedynie konserwator legitymujący się uprawnieniami wystawionymi przez UDT po zdanym egzaminie na konserwatora wózków widłowych. Szerzej o szkoleniach konserwatorów wózków widłowych na stronie.

5. Kto rejestruje wózki widłowe?


Obowiązek rejestracji wózków widłowych w Urzędzie Dozoru Technicznego ma każdy właściciel wózka widłowego. Dokładnych informacji na ten temat szukajcie w jednym z moich wcześniejszych wpisów -  "Co zrobić po zakupie wózka jezdniowegopodnośnikowego ( widlaka, sztaplarki)? - Rejestracja wózka w UDT".

6. Od kiedy wózki widłowe podlegają pod UDT?


Dokładne informacje na ten temat, jak również historię UDT i urządzeń mu podlegających znajdziecie na stronie

7. Kiedy wózek widłowy może się wywrócić?


Jest to jedno z ważniejszych zagadnień, które należy szczegółowo omówić na kursie dla przyszłych operatorów wózków widłowych. Z tego też względu na blogu poświęciłem mu sporo uwagi. W tym miejscu podrzucam Wam linki z materiałami, z którymi warto się zapoznać ze względu na bezpieczeństwo własne i osób współpracujących z osobami obsługującymi wózki widłowe:

·         BHP wózka widłowego


 

 
·         Stateczność wózka widłowego

  

8. Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?


Odpowiedź na pytanie jak wygląda egzamin na wózki widłowe znajdziecie pod linkiem

9. Jak wyglądają uprawnienia na wózki widłowe?


Legitymacja na wózki widłowe dla kategorii I WJO.
 

10. Jak wygląda kurs na wózki widłowe?


O tym jak wygląda kurs na wózki jezdniowe, przeczytacie pod linkiem:


Jeśli macie inne pytania związane z dzisiejszą tematyką, zachęcam do zadawania ich pod wpisem - służę pomocą.

środa, 9 listopada 2016

Jakie są skutki wywrócenia wózka? Kiedy wózek widłowy może się wywrócić?

Jakie są skutki wywrócenia wózka? Kiedy wózek widłowy może się wywrócić?


 

W poprzednich postach opisywałem zasady, które powinny przyświecać każdemu operatorowi podczas wykonywania czynności operacyjnych związanych z  obsługą wózka. Omawiałem zagadnienia związane ze statecznością oraz czynniki wpływające na jej utratę, takie jak chociażby wysokość podnoszenia czy środek ciężkości. Problematyka ta zawsze poruszana jest na szkoleniach, które prowadzę, a jej znajomość wymagana przez inspektorów podczas egzaminów państwowych. Wiedza dotycząca sił, które działają na wózek, jest kluczowa w bezpiecznej eksploatacji wózka widłowego. Świadomość, jaką posiadają operatorzy, często niestety jest znikoma. Do części teoretycznej szkoleń kandydaci podchodzą po macoszemu. Są przekonani, że później w pracy liczy się tylko czas ( i niestety mają tutaj dużo racji). Muszą być jednak świadomi, po czyjej stronie leży odpowiedzialność wynikająca z popełnienia błędu, który w swoich skutkach może okazać się dramatyczny. 
 
 

Jak zapobiegać wypadkom wózków widłowych?  


Większy nacisk ze strony przedstawicieli bhp tutaj nie pomoże - przynajmniej ja nie należę do zwolenników takiego rozwiązania. Ludzie często zachowują się jak małe dzieci, dla których najciekawsze jest to, co zabronione. Moim zdaniem kluczowe  jest zwiększanie świadomości operatorów oraz wszystkich osób biorących udział w procesie eksploatacji wózków i  innych urządzeń transportu bliskiego. Należy oddziaływać na ludzką wyobraźnię. Przekazywane na szkoleniach wiadomości z zakresu bhp odbierane są przez słuchaczy jako nudne. Kiedy w pracy  bhpowiec zwraca nam uwagę,  traktujemy go jak wroga.  Z doświadczenia wiem, że obecność przy  sytuacji stanowiącej realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników przebywających w miejscu pracy wózka,  drastycznie zmienia podejście konkretnych osób - zgodnie ze starą prawdą "mądry Polak po szkodzie”. Niestety często wyrządzona szkoda jest już nieodwracalna, naprawienie jej niemożliwe.

 

Jakie są skutki wywrócenia wózka?


 

Prezentuję dziś  BARDZO DRASTYCZNY FILM - jedynie dla ludzi o mocnych nerwach.  

Cel jest konkretny -  mam nadzieje, że osoby które obejrzą ten materiał, zupełnie inaczej spojrzą na inspektora z dozoru egzaminującego przyszłych operatorów wózków widłowych  czy wykonującego czynności sprawdzające stan techniczny urządzeń. Być może ktoś posłucha rady behpowca, który uczestniczył w analizowaniu takich wypadków i ma inne podejście do całej sytuacji.
 

Na koniec chwila refleksji nad rozwiązaniami stosowanymi  w wózkach.  Na wózkach stosowane są diagramy udźwigów, a operator ma znać masę transportowanego ładunku.  Pytanie-  ile wózków wyposażonych jest w miernik wysokości podnoszenia? W swojej długoletniej pracy związanej z urządzeniami transportu bliskiego spotkałem kilka wózków wysokiego składu wyposażonych w ten sposób zabezpieczeń. Skoro wymagamy od operatora umiejętnego czytania diagramu udźwigu, dajmy realną szansę odczytania tych wartości.
 
 
UWAGA BARDZO DRASTYCZNY FILM - tylko powyżej 18 lat
 
 

wtorek, 25 października 2016

Czy warto robić uprawnienia na wózki, podesty czy suwnice w Grouponie? Czy Groupon jest wiarygodny?


Czy warto robić uprawnienia na wózki, podesty czy suwnice w Grouponie? Czy Groupon jest wiarygodny?


Od pewnego czasu z niepokojem obserwuję oferty szkoleniowe proponowane przez „groupona” - portal internetowy, w ramach którego użytkownicy mogą dokonywać różnego rodzaju zakupów. Zakres szkoleń oferowanych na tym portalu jest przeogromny  - od szkoleń miękkich, takich jak chociażby radzenie sobie ze stresem, umiejętność autoprezentacji, szkolenia managerskie, po tzw. szkolenia twarde związane z nabywaniem ścisłej wiedzy merytorycznej. I o ile uzyskanie zaświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu szkoleń miękkich (których zwolennikiem raczej nie jestem), nie pociąga za sobą większego zagrożenia dla innych osób, o tyle większy problem pojawia się w odniesieniu do szkoleń twardych. W pierwszym przypadku jedynym "niebezpieczeństwem" jest tzw. "wyrzucenie pieniędzy w błoto" i  zawód klienta nastawionego na to, że po cudownym szkoleniu jego wartość na rynku pracy znacząco wzrośnie. Większy niepokój ogarnia mnie w momencie, kiedy czytam oferty szkoleń związanych chociażby z urządzeniami transportu bliskiego (szkolenia twarde). Jak reklamuje portal, bezproblemowo można kupić kurs na operatora wózka widłowego, operatora suwnic czy żurawi za jedyne 199 zł. Mając na uwadze fakt, że za sprzedaż na swojej witrynie Groupon pobiera prowizję wynoszącą prawie 50% ceny, nie mogę nie zadać tego pytania: "Jakim cudem można przygotować operatora urządzeń transportu bliskiego za jedyne 100 zł?" Jest to po prostu nierealne.  
 
kurs na wózki widłowe - jaką firmę szkoleniową wybrać
 
Zacznijmy naszą analizę od uprawnień na wózki widłowe. Jak już pisałem we wcześniejszych postach, istnieje luka prawna, która umożliwia wydanie zezwolenia do obsługi wózków widłowych bez zdanego egzaminu przed komisją UDT. Zawsze uczulam jednak na to, że bardzo łatwo takie zezwolenie zakwestionować. Jako bhpowiec na pewno nigdy nie dopuściłbym do pracy osoby legitymującej się jedynie takim zezwoleniem. Pamiętać należy o tym, że firma szkoleniowa wystawiająca takie uprawnienia ma wydany przez UDT program, zezwalający na przeszkolenie tylko swoich pracowników, a co za tym idzie, posiadacz takiego zaświadczenia może pracować tylko w firmie szkoleniowej, w której robił dane szkolenie. Co więcej, PIP coraz częściej zaczyna kwestionować tego typu praktyki, które wyraźnie naginają przepisy prawne. Przeglądając oferty pracy na operatorów wózków widłowych zauważymy, że 90% ogłoszeń zawiera wymóg posiadania legitymacji UDT (czyli zaświadczenia o pozytywnym zdaniu egzaminu UDT).

Zadajmy więc sobie teraz pytanie - czy robiąc uprawnienia przez groupon, dostanę uprawnienia państwowe? Oczywiście, że nie. Wynika to z prostego rachunku:

cena kursu 199 zł   -   opłata dla groupon'a 99 zł = 100 zł dla firmy szkoleniowej
cena egzaminu państwowego - 152 zł - jest to cena urzędowa, stała

Wniosek jest prosty- aby kursant mógł otrzymać legitymację UDT po zdanym egzaminie państwowym, firma szkoleniowa do każdej szkolonej osoby musiałaby dołożyć 52 zł. A gdzie w tym wszystkim wynagrodzenie dla instruktora, koszt eksploatacji sprzętu, wynajem hali i inne opłaty?

Takim firmom pozostaje zatem kusić potencjalnych klientów pięknym hasłem „DRUKI MEN”, które, jeśli chodzi o posiadane kwalifikacje, tak naprawdę nic nie znaczą.

Kolejnym chwytem jest kurs magazyniera. Doprawdy nie wiem, komu jest on potrzebny i czy którykolwiek pracodawca zwróci na niego uwagę. Jak wiadomo, do pracy magazyniera nie są wymagane żadne szczególne uprawnienia.

Następną "sztuczką" firm szkoleniowych jest dodatkowo opłacane szkolenie z wymiany butli LPG. Pisałem już o tym wcześniej, dla przypomnienie odsyłam do wspomnianego materiału pod linkiem.  

Zastanówmy się więc teraz, jak może wyglądać takie szkolenie na operatora wózków widłowych - bez egzaminu UDT za 100 zł? Prawdopodobnie tak, że grupa 30-osobowa podchodzi do wózka stojącego w rogu hali, wysłucha 5 minut o tym, że to prosta maszyna, a następnie odbędzie się  odbiór "dokumentów ".

 W firmie, w  której obecnie pracuję,  mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw.  „fali po -  gropunowej”. Rozczarowani ludzie dzwonią i pytają się o przygotowanie do egzaminu UDT. Przychodząc na zajęcia są zdziwieni, ile rodzajów wózków muszą poznać. Na zajęciach teoretycznych robią wielkie oczy, poznając zakres zagadnień teoretycznych, który trzeba opanować przed egzaminem.

Jeszcze większą "zagadką" są szkolenia oferowane na grouponie na podesty ruchome, suwnice czy żurawie. W tym przypadku nie ma luki prawnej i do obsługi tych urządzeń upoważnia nas tylko i wyłącznie legitymacja wydana przez Urząd Dozoru Technicznego . W ofercie widziałem szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu „ MEN” - tylko co później? Oszukana osoba musi udać się do firmy szkoleniowej i zapłacić drugi raz za szkolenie i przygotowanie do egzaminu przed komisją.

Czy warto kupować uprawnienia na grouponie?


Celowo użyłem sformułowania "kupować uprawnienia" , ponieważ ze szkoleniami nie ma to zbyt wiele wspólnego.

Odpowiedź na to pytanie pozostawiam każdemu z Was.

Skoro trafiłeś na ten wpis, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie stoisz przed podjęciem tej decyzji. Mam nadzieję, że post ten pomoże Ci ustrzec się przed oszustwem.  
Jeżeli natomiast podejmiesz decyzję, o tym że warto zaryzykować i zaoszczędzić, pamiętaj o kilku pytaniach, które warto sobie postawić:

 - Czy szkolenie kończy się egzaminem UDT ?

- Na ilu wózkach będę mógł poćwiczyć ?

-  Z ilu godzin zajęć praktycznych i z ilu godzin zajęć teoretycznych składa się dany kurs ?

- Czy zajęcia praktyczne organizowane są w grupach ?
 
Więcej wskazówek na temat tego, jak wybrać dobrą firmę szkoleniową z zakresu urządzeń transportu bliskiego, znajdziesz pod linkiem.
 
 

poniedziałek, 24 października 2016

Członkostwo w Stowarzyszeniu Pracowników Służb BHP w Łodzi

Członkostwo  w Stowarzyszeniu Pracowników Służb BHP w Łodzi


Kilka tygodni temu pisałem o moim członkostwie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Dziś parę słów o Stowarzyszeniu Pracowników Służb BHP w Łodzi, do którego również od pewnego czasu należę.
 
Jest to jedno z nastarszych w Polsce Stowarzyszeń Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego początki datowane są na 1992 rok. Działa prężnie od ponad 20 lat zrzeszając ponad 120 członków, wymieniających się swoimi doświadczeniami z zakresu bezpieczeńtwa i higieny pracy. Na stronie Stowarzyszenia znajdziecie wszystkie podstawowe informacje na temat jego działalności. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej.
 
 
 

czwartek, 13 października 2016

Okazja dla przyszłych operatorów podestów

Okazja dla przyszłych operatorów podestów


 
Dla czytelników mojego bloga mam dobrą informację - okazję na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów. Firma Awans B.H.P. od początku tego tygodnia ruszyła z ciekawą promocją. Złota Promocja Awans B.H.P. ma potrwać do końca roku i skierowana jest do osób zainteresowanych kursem dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych IP. Szczegóły promocji znajdziecie na stronie.

Myślę, że warto skorzystać z takiej okazji. Serdecznie zapraszam.

podesty do wynajęcia, Awans B.H.P., szkolenia na podesty IP i IIP 

A na zakończenie coś dla miłośników starów -  Janusz Rewiński w przeboju "Mój stary star" ;) .

niedziela, 18 września 2016

Jak wyglądają uprawnienia na wózki widłowe?


Jak wyglądają uprawnienia na wózki widłowe?


Zgodnie z rozporządzeniem z lipca 2001 (Dz. U. Nr 79, poz 849)  ze zmianami z lutego 2003 (Dz. U. Nr 50, poz. 426) ,  każda osoba obsługująca wózek widłowy musi posiadać jedno z niżej wymienionych uprawnień:

·         legitymację UDT wystawianą po zdanym egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego;

·         książkę operatora wystawianą przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

·         imienne zezwolenie wystawiane przez danego pracodawcę do obsługi wózków widłowych na terenie jego przedsiębiorstwa.

 
Osobiście zdecydowanie polecam  opcjię numer jeden - moim zdaniem jest ona najrozsądniejsza i najwygodniejsza. Kurs kończący się egzaminem UDT (najlepiej organizowanym przez daną firmę szkoleniową)  to  droga do zdobycia legitymacji UDT dającej nam bezterminowe prawo do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego na terenie całego kraju. Odpowiadając na pytanie:

 jak wyglądają uprawnienia na wózki widłowe?

odpowiem więc tak naprawdę na pytanie :

jak wygląda legitymacja UDT na wózki widłowe? 

Poniżej umieszczam skan legityamcji na wózki widłowe dla kategorii I WJO.

 
legitymacja udt

 

Przypominam, że w kontekście wózków jezdniowych (wózków widłowych) możemy mówić o trzech kategoriach uprawnień:

·         III WJO wózki jezdniowe podnośnikowe ręcznie prowadzone oraz zdalnie sterowane

·         II WJO wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

·         I WJO wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane:

- zmienna faza wysięgu

- ładunek unoszony wraz z operatorem.

Każda wyższa kategoria zawiera kategorię niższą.  Więcej na temat podziału uprawnień pisałem w poście .

Na temat podziału kategorii oraz programu szkolenia na wózki widłowe możecie przeczytać na stronie . Zapraszam!

środa, 7 września 2016

Członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczenstwa i Higieny Pracy


Członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczenstwa i Higieny PracyDziś chciałbym podzielić się z Wami informacją na temat  swojego członkstwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Jeśli jestecie ciekawi, czym zajmuje się stowarzyszenie, zapraszam na stronę.Dziś po raz pierwszy wezmę udział w  spotkaniu Oddziału Łódź OSPOSBHP. Zgodnie z informacją na stronie stowarzyszenia zebranie będzie miało następujący przebieg:


W programie spotkania:
14:00-18:00 wykład p. Marty Boguszewskiej - pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, z zakresu Substancji i Mieszanin Chemicznych
18:00- 19:00 - krótka prezentacja i zwiedzanie biura Nordea zaprojektowanego w koncepcji Activity Based Office. Prezentacja założeńi nowych rozwiązań. Biura urządzane w ten sposób mają na celu zwiększenie efektywności pracy, elastyczności i możliwości wyboru stanowiska do wykonywanych zadań. Będziecie mogli zwiedzić przestrzeń jeszcze przed oficjalnym otwarciem.
19:00-20:00 sprawy bieżące Oddziału

Może któryś z czytelników bloga również rozważy możliwość zapisania się do stowarzyszenia? :)

poniedziałek, 5 września 2016

"Co ile konserwacja wózka?" - konserwacja wózka widłowego - terminy przeglądów


Konserwacja wózka widłowego - terminy przeglądów 

Co ile konserwacja wózka? 
Wiele osób posiadających wózki  nie ma pełnej świadomości tego, co jaki czas wymagany jest przegląd wózka widłowego. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym każdy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia, musi posiadać ważną decyzję dopuszczającą go do eksploatacji oraz przechodzić cykliczne przeglądy wykonywane przez konserwatora posiadającego odpowiednie uprawnienia wydane przez oddział UDT.


Warto wyjaśnić, kto ponosi odpowiedzialność związaną z eksploatacją wózka widłowego. Polskie prawo, a dokładnie 63 artykuł ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. na pierwszym miejscu wskazuje pracodawcę. To właśnie na nim spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej obsługi oraz konserwacji wózka widłowego. Zgodnie z Dz. U. nr 70 poz. 650 art. 5.2 kolejną osobą ponoszą odpowiedzialność za sprawność urządzenia jest operator. To właśnie on wykonuje codzienny przegląd wózka i dokonuje wpisu w dzienniku eksploatacji. Kolejną osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie wózka widłowego jest konserwator. I w tym miejscu możemy udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w temacie dzisiejszego wpisu- co jaki czas odbywa się konserwacja wózka widłowego?

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia z dnia 29.10. 2003 r.  dla wózków z pełnym dozorem przeglądy konserwacyjne odbywają się co 30 dni, a dla wózków w dozorze ograniczonym co 60 dni.

Pamiętajmy, że terminy przeglądów mogą w pewnych sytuacjach ulec zmianie.  Art 14 rozporządzenia o dozorze technicznym podkreśla, że trzeba stosować się do zleceń producenta, a dopiero kiedy producent nie określi terminów przeglądów konserwacyjnych, stosujemy się do załącznika rozporządzenia. Obowiązek stosowania się do instrukcji eksploatacji nakłada na nas również Dz. U.  nr 70 poz. 650  art. 3 .

Czynnikami, które mogą wpłynąć na termin konserwacji wózka, są usterki. Po ich usunięciu konserwator musi odnotować je w dzienniku konserwacji, a w przypadku poważniejszych usterek wymienionych w art. 24 rozporządzenia trzeba dodatkowo zgłosić urządzenie do badania doraźnego eksploatacyjnego wykonywanego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Koszt przeglądów konserwacyjnych ustalany jest indywidualnie z konserwatorem, natomiast cena przeglądów UDT  określona jest w rozporządzeniu Dz. U. 2014 poz. 1675. I na koniec mała porada. Właścicielowi jednego wózka widłowego opłaca się skorzystać z usług konserwatora zewnętrznego (zapraszam). Natomiast jeśli posiadamy  więcej wózków widłowych, warto wyszkolić własnego pracownika (polecam - kursy dla konserwatorów). Koszt szkolenia zwróci się nam w ciągu kilku miesięcy.

niedziela, 4 września 2016

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?


Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?Jednym z częściej padających pytań odnośnie kursu na wózki widłowe jest kwestia związana z tym, jak wygląda egzamin na wózki widłowe.  Nazwa mojej strony - wózek instruktor  - poniekąd obliguje mnie do tego, aby poruszyć tą problematykę na swoim blogu.

Dziś postaram się więc odpowiedzieć na pytanie:
 Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?


Zacznijmy od tego, że aby przystąpić do egzaminu UDT na wózki widłowe, warto najpierw zapisać się i ukończyć dobry kurs przygotowawczy dla operatorów widlaków (polecam zajrzeć na stronę ) .
Nie jest to obowiązkowe, ale istnieje wiele argumentów przemawiających na korzyść takiego rozwiązania - polecam artykuł udzielający odpowiedzi na pytanie, czy przed przystąpieniem do egzaminu UDT należy ukończyć kurs przygotowujący - link .

Kiedy już ukończymy kurs, zdobędziemy wiedzę teoretyczną i praktyczną, czeka nas zmierzenie się z komisją UDT na państwowym egzaminie dla operatorów wózków widłowych.  Warto więc zebrać jak najwięcej informacji na temat tego, jak taki egzamin na wózki wygląda. Pozwoli nam to zminimalizować stres przedegzaminacyjny.  Odpowiedzi na to pytanie udziela nam
"Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" dostępnego na stronieUDT pod linkiem .
 
Komisja egzaminacyjna składa się z 2 inspektorów. Cała procedura rozpoczyna się od sprawdzenia, czy złożony przez osobę egzaminowaną wniosek jest poprawny - w dobrych firmach szkoleniowych czuwają nad tym instruktorzy-szkoleniowcy. Inspektorzy proszą również daną osobę o dowód tożsamości, ważne więc aby nie zaponieć zabrać go ze sobą na egzamin.
Dla przyszłego operatora najistotniejsze wiadomości zawarte są  w punkcie 6.3.2 wyżej wspomnianeco programu UDT - dotyczy on  właśnie sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego (w omawianym przypadku - wózków widłowych)

"6.3.2. Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego  

6.3.2.1. Egzamin teoretyczny (ustny): 

a. Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzina 

b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria uprawnień (IW, IIW, IS, IIS, IŻ, IIŻ, IP, IIP, IU, IL, IWT, ID, IID, IK, IWJO, IIWJO, IIIWJO). 

c. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji. 

d. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień. 

6.3.2.2. Egzamin praktyczny 

a. Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzina 

b. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania. 

c. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo." 

Jak widzimy, cały egzamin trwa maksymalnie 2 godziny - 1 godzina przeznaczona na część teoretyczną, druga godzina na praktyczną.

W części teoretycznej od komisji egzaminacyjnej usłyszymy 5 pytań - w tym jedno zawsze z diagramu udźwigu. Zestaw ten wybierany jest losowo. Kiedy kursant dostanie wylosowane pytania, ma czas na przygotowanie się do odpowiedzi.
Materiały, które pomogą Wam przygotować się  do tej części egzaminu, znajdziecie na stronach - link, link, link, link, link.

Po zdanym egzaminie teoretycznym przychodzi pora na część praktyczną. Rozpoczyna się on od przygotowania się do jazdy i zapięcia pasów, następnie należy pobrać ładunek i postawić go w miejscu wyznaczonym przez inspektora. Polecam zajrzeć na stronę, gdzie znajdziecie film przedstawiający przykładowy manewr na egzaminie UDT - pobieranie paltey wózkiem jezdniowym.

Kolejnym ważnym dla kursantów punktem bezpośrednio dotyczącym zdawanego egzaminu na operatora wózków widłowych jest punk 6.4.:

" 6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego  

6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.  

6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.  

6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację. "
 Jak widzicie, negatywny wynik egzaminu nie oznacza definitywnego przekreślenia naszych planów zawodowych wiążących naszą przyszłość z pracą operatora wózków widłowych - możemy ponownie spróbować swoich sił podchodząc do egzaminu kolejny raz. Muszę jednak zaznaczyć, że rzadkością jest, aby osoba wybierająca dobrą firmę szkoleniową (oferującą wysoki poziom swoich kursów dla operatorów UTB),  nie zdała egzaminu na wózki widłowe. Dobrze zorganizowane i rzetelnie przeprowadzone szkolenie oraz zaangażowanie ze strony kursanta sprawiają, że taki egzamin to czysta formalność.
Jeśli macie konkretne pytania dotyczące tego, jak wygląda egzamin na wózki widłowe, zadawajcie je pod dzisiejszym wpisem. Z chęcią udzielę na nie odpowiedzi.   
 
 

niedziela, 28 sierpnia 2016

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych

publikacja w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”Problematyka związana z bezpieczeństwem pracy operatorów jest tematem bardzo ważnym i na blogu poruszałem ją już niejednokrotnie. Jest to zagadnienie bardzo szerokie, obejmujące wiele różnych aspektów. Dziś chciałbym polecić Waszej uwadze  artykuł mojego autorstwa, który został opublikowany w sierpniowym wydaniu branżowego miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka".

Jeśli jesteście ciekawi, na jaki temat pisałem, odsyłam Was na stronę CIOP. Znajdziecie tam między innymi recenzję mojej publikacji:
 
Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych
Szymon Szporak
Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo w pracy w odniesieniu do operatorów podestów oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywanych zadań. Autor tekstu omawia poszczególne czynności związane z podstawowymi obowiązkami operatora pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Swoją uwagę skupia na procesie kontroli stanu technicznego urządzenia oraz mechanizmów zabezpieczających, będących decydującym czynnikiem minimalizującym ryzyko wypadku. Jako że ponad 90% wypadków wynika ze złej eksploatacji, celem artykułu jest zwiększenie świadomości osób zaangażowanych w proces użytkowania podestów. Wysoki poziom świadomości  –  operatorów i właścicieli podestów, współpracowników, pracowników służby bhp oraz kierowników odpowiedzialnych za technologię pracy –  jest kluczem do zachowania bezpieczeństwa i wyeliminowania wypadków.Zapraszam do lektury :) .