Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

niedziela, 29 października 2017

Spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi


Spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

20 września w siedzibie firmy Awans B.H.P. na ul. Brukowej 23 w Łodzi odbyło się spotkanie łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Członkiem stowarzyszenia jestem już od ponad roku - pisałem o tym na łamach bloga (dla przypomnienia link - Członkostwow Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy )

W trakcie zebrania omówiliśmy bieżące sprawy oddziału oraz poruszyliśmy ciekawe zagadnienia związane m.in. z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy pracach wykonywanych inaczej niż stosunek pracy oraz  z możliwością nawiązania współpracy z Politechniką Łódzką. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z terminarzem nadchodzących konferencji. O spotkaniu możecie przeczytać na stronie stowarzyszenia pod linkiem.
A kolejne spotkanie odbędzie się już 15 listopada, a wśród poruszanej tematyki będzie kwestia możliwości kontroli przez pracodawców zwartości alkoholu w wydychanym powietrzu wśród pracowników. Przewidziano również czas na dyskusję dotyczącą planowanych zmian w 2018 roku odnośnie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
Zachęcam wszystkich do dołączenia do łódzkiego oddziału Stowarzyszenia  Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. To dobry sposób na wymianę swoich doświadczeń zawodowych oraz aktualizację posiadanych informacji.

środa, 11 października 2017

Czym różnią się od siebie suwnica, wciągnik i wciągarka?


Czym różnią się od siebie suwnica, wciągnik i wciągarka?

Jak rozróżnić suwnicę od wciągnika/ wciągarki?


Definicję konkretnych urządzeń transportu bliskiego określają poszczególne normy. Wydawać by się mogło, że w oparciu o zawarte w nich wytyczne z łatwością można rozróżnić dane urządzenie i poprawnie je zakwalifikować. Jak się jednak okazuje w praktyce nie jest to takie proste i może przysporzyć wiele problemów. Błędne zdefiniowanie danego urządzenia wiąże się z komplikacjami podczas procesu rejestracji urządzenia transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w dalszej kolejności z problemami podczas kolejnych przeglądów (zwłaszcza jeśli dla jednego urzędnika dane urządzenie jest czymś innym niż dla drugiego - a i takie przypadki się zdarzają) oraz w zakresie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

Dziś skupimy się na tym, jak rozróżnić suwnicę od wciągnika i wciągarki. Zacznijmy od definicji, które  podane są w obowiązujących normach.


Co to jest suwnica?

Zgodnie z normami PN-M-4500:1996 i PN-ISO 5053:1999 suwnica to dźwignica, w której urządzenie chwytające (ładunkowe) podwieszone jest do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.


Czym różnic się wciągnik od wciągarki?

Wciągniki i wciągarki to cięgniki, które różnią się od siebie budową. Wciągniki posiadają budowę zwartą - składają się z obudowy, w której wszystkie części i zespoły są zabudowane lub do niej przymocowane. Wciągarki posiadają zaś ramę, na której lub w której zamontowane są wszystkie jej części i mechanizmy.


Jak rozróżnić suwnicę od wciągnika/wciągarki?

Aby ustalić, czy dane urządzenie transportu bliskiego jest wciągnikiem/wciągarką czy suwnicą, należy określić pole pracy urządzenia. W przypadku wciągnika/ wciągarki pole pracy wyznacza zawsze płaszczyzna.  W przypadku suwnicy polem pracy jest prostopadłościan.  Wciągnik/ wciągarka pracuje góra - dół, lewo - prawo,  suwnice pracują dodatkowo przód - tył.

Mam nadzieję, że powyższe wiadomości pomogą Wam rozróżnić te trzy rodzaje urządzeń transportu bliskiego i już nigdy nie będziecie mieli wątpliwości czy macie do czynienia z wciągnikiem, wciągarką czy suwnicą. A wszystkich zainteresowanych tematyką urządzeń transportu bliskiego zapraszam na nasze szkolenia dla operatorów UTB, a w szczególności na szkolenia na suwnice I S i II S. Więcej informacji na temat szkoleń znajdziecie pod linkiem

środa, 4 października 2017

Co to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis urządzeń podlegających pod UDTCo to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis
urządzeń podlegających pod UDT

Co to jest UDT?

UDT - Urząd Dozoru Technicznego - jest państwową osobą prawną, która swoje działania koncentruje na bezpieczeństwie urządzeń technicznych. UDT w swojej działalności kieruje się szeregiem aktów prawnych, wśród których najważniejszym jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2150 r. poz. 1125). UDT tworzy 29 oddziałów terenowych znajdujących się na terytorium całej Polski. (Od 20 lutego nastąpiła zmiana strukturalna UDT - obecnie jest 10 oddziałów UDT oraz 22 biura wchodzące w strukturę organizacyjną funkcjonujących oddziałów).


Historia UDT


UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. Jego korzenie sięgają 1911 roku, kiedy to powstało Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi. Obecna nazwa, a więc Urząd Dozoru Technicznego, zaczęła funkcjonować w  1950 roku, kiedy to w Warszawie powołano Urząd Dozoru Technicznego. Wraz z rosnącą liczbą urządzeń pod dozorem powstawały kolejne jednostki - oddziały  dozoru w poszczególnych miastach. Więcej na temat historii UDT znajdziecie na stronie oraz na  blogu Awans B.H.P. pod linkiem 


Co robi UDT?

UDT prowadzi swoją działalność na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim działa jako jednostka dozoru technicznego, realizując zadania określone w ustawie o dozorze technicznym.


UDT jako jednostka dozoru technicznego
Art. 2. 1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. [USTAWA O DOZORZE TCHENICZNYM Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321] 


Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych. Wśród zadań UDT jako jednostki inspekcyjnej znajdziemy:

"- badanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
- dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
- dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
- uprawnianie zakładów w zakresie:
 * wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów
 * naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
 - poświadczanie kwalifikacji osób:
 * obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
 * wykonujących  czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;
- uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
- uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne."


Co to jest UDT-CERT?

UDT działa również jako Jednostka Notyfikowana nr 1433. Upoważniona jest do wykonywania oceny zgodności w zakresie 10 unijnych dyrektyw nowego podejścia i jednego rozporządzenia. UDT jako jednostka certyfikująca posługuje się nazwą UDT-CERT. Jak można przeczytać na stronie UDT "Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:
 -  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
-  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
-  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100."
Kolejnym trzecim już polem działalności UDT jest prowadzenie zaplecza badawczo-ekspertyzowego - Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) - wykonującego badania i ekspertyzy.
Następnym rodzajem działalności UDT jest prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
UDT działa również jako:
-  jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE;
 - jednostka potwierdzająca prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu przedsiębiorstwa energetycznego o pochodzeniu energii elektrycznej z kogeneracji;
Jakie uprawnienia wydaje UDT?

UDT jako organ właściwy do uznawania kwalifikacji wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności praktycznego wykonania czynności oraz znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych osobom:
- obsługującym i konserwującym urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
- wykonującym czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń.
Lista urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji oraz tych, przy konserwacji których również należy posiadać stosowne uprawnienia znajduje się pod linkiem.

Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

O zmianach w Ustawie o Dozorze Technicznym pisałem już wcześniej - Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają pod UDT - zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym. Są to świeże zmiany, obowiązujące od sierpnia tego roku, zgodnie z którymi  pod UDT zaczęły podlegać również urządzenia do odzyskiwania par paliw. Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł porządkujący wiedzę na temat UDT okaże się dla Was pomocny. A wszystkich zainteresowanych szkoleniami UDT zachęcam do odwiedzenia  strony internetowej i zapoznania się z ofertą szkoleniową "Szkolenia i kursy UDT".  Szkolenia z Awans B.H.P. zakończone są egzaminem przed komisją UDT, dzięki któremu kursanci mogą zdobyć stosowne uprawnienia i świadectwo kwalifikacyjne.