Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

środa, 4 października 2017

Co to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis urządzeń podlegających pod UDTCo to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis
urządzeń podlegających pod UDT

Co to jest UDT?

UDT - Urząd Dozoru Technicznego - jest państwową osobą prawną, która swoje działania koncentruje na bezpieczeństwie urządzeń technicznych. UDT w swojej działalności kieruje się szeregiem aktów prawnych, wśród których najważniejszym jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2150 r. poz. 1125). UDT tworzy 29 oddziałów terenowych znajdujących się na terytorium całej Polski. (Od 20 lutego nastąpiła zmiana strukturalna UDT - obecnie jest 10 oddziałów UDT oraz 22 biura wchodzące w strukturę organizacyjną funkcjonujących oddziałów).


Historia UDT


UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. Jego korzenie sięgają 1911 roku, kiedy to powstało Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi. Obecna nazwa, a więc Urząd Dozoru Technicznego, zaczęła funkcjonować w  1950 roku, kiedy to w Warszawie powołano Urząd Dozoru Technicznego. Wraz z rosnącą liczbą urządzeń pod dozorem powstawały kolejne jednostki - oddziały  dozoru w poszczególnych miastach. Więcej na temat historii UDT znajdziecie na stronie oraz na  blogu Awans B.H.P. pod linkiem 


Co robi UDT?

UDT prowadzi swoją działalność na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim działa jako jednostka dozoru technicznego, realizując zadania określone w ustawie o dozorze technicznym.


UDT jako jednostka dozoru technicznego
Art. 2. 1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. [USTAWA O DOZORZE TCHENICZNYM Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321] 


Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych. Wśród zadań UDT jako jednostki inspekcyjnej znajdziemy:

"- badanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
- dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
- dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
- uprawnianie zakładów w zakresie:
 * wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów
 * naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
 - poświadczanie kwalifikacji osób:
 * obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
 * wykonujących  czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;
- uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
- uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne."


Co to jest UDT-CERT?

UDT działa również jako Jednostka Notyfikowana nr 1433. Upoważniona jest do wykonywania oceny zgodności w zakresie 10 unijnych dyrektyw nowego podejścia i jednego rozporządzenia. UDT jako jednostka certyfikująca posługuje się nazwą UDT-CERT. Jak można przeczytać na stronie UDT "Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:
 -  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
-  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
-  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100."
Kolejnym trzecim już polem działalności UDT jest prowadzenie zaplecza badawczo-ekspertyzowego - Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) - wykonującego badania i ekspertyzy.
Następnym rodzajem działalności UDT jest prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
UDT działa również jako:
-  jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE;
 - jednostka potwierdzająca prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu przedsiębiorstwa energetycznego o pochodzeniu energii elektrycznej z kogeneracji;
Jakie uprawnienia wydaje UDT?

UDT jako organ właściwy do uznawania kwalifikacji wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności praktycznego wykonania czynności oraz znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych osobom:
- obsługującym i konserwującym urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
- wykonującym czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń.
Lista urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji oraz tych, przy konserwacji których również należy posiadać stosowne uprawnienia znajduje się pod linkiem.

Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

O zmianach w Ustawie o Dozorze Technicznym pisałem już wcześniej - Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają pod UDT - zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym. Są to świeże zmiany, obowiązujące od sierpnia tego roku, zgodnie z którymi  pod UDT zaczęły podlegać również urządzenia do odzyskiwania par paliw. Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł porządkujący wiedzę na temat UDT okaże się dla Was pomocny. A wszystkich zainteresowanych szkoleniami UDT zachęcam do odwiedzenia  strony internetowej i zapoznania się z ofertą szkoleniową "Szkolenia i kursy UDT".  Szkolenia z Awans B.H.P. zakończone są egzaminem przed komisją UDT, dzięki któremu kursanci mogą zdobyć stosowne uprawnienia i świadectwo kwalifikacyjne. 

1 komentarz:

  1. Zobaczcie też na stronę https://kursy-udt.com.pl/kursy-udt/podesty-ruchome-przejezdne/ tutaj macie informacje o kursach i uprawnieniach UDT. Możecie też sprawdzić na oferty na takie kursy a jeśli jesteście zainteresowani by w tym wziąć udział to zapisujcie się od razu.

    OdpowiedzUsuń