Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

niedziela, 2 grudnia 2018

Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego - nowe obowiązki, zmiany, skutki


Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego - nowe obowiązki, zmiany, skutki 


Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wpisuje się w politykę zmian wprowadzanych w Polsce w różnych dziedzinach i branżach - w tym w branży transportu bliskiego. Rozporządzenie  wchodzi w życie 6 grudnia 2018 roku i zmienia jeden z ważniejszych aktów wykonawczych, na którym do tej pory bazował Urząd Dozoru Technicznego (rozporządzenie z dnia 29.10.2003 r.). Dzisiejszy wpis poświęcę krótkiej analizie nowego rozporządzenia. Od razu podkreślę, że rozporządzenie nie zmienia wszystkich obowiązujących do tej pory zaleceń, jednak według mnie pojawiają się w nim zapis, które nie są do końca jasne i jednoznaczne. Ich  interpretacja i prawidłowe zastosowanie zajmie z pewnością dużo czasu. Czasu potrzebnego na to, aby osoby z branży spojrzały na nie w zbliżony sposób.

Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest pojawiające się w rozporządzeniu pojęcie "resurs". Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu są to:
 parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania .” [1]
Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy po przeczytaniu tego wyjaśnienia, to kwestia sposobu obliczenia wspomnianego resursu. Załóżmy, że zakupiłem 10-letni wózek widłowy. Nie znam historii tego urządzenia i jako nowy właściciel nie posiadam wiedzy na temat tego, jakie do tej pory były rzeczywiste warunki jego użytkowania.
Ministerstwo oczywiście przewidziało taki stan rzeczy i wyjaśnia to w dalszej części rozporządzenia:
  Eksploatujący, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn od niego niezależnych, odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej"[2]
 Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie"[3]
oraz
 Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" [4]

Zastanawiam się nad jedną podstawową rzeczą -  co należy rozumieć pod pojęciem "dobra praktyka inżynierska"?
Skąd nowy eksploatujący ma posiadać wiedzę o cyklach pracy czy obciążeniu wózka, któremu był poddawany np. 10 lat temu, czyli w czasie, kiedy dana osoba nawet nie myślała o zakupie tego urządzenia. Z góry można spodziewać się wielu nieścisłości, które mogą powstawać w odniesieniu do tych zapisów. Wyobraźmy sobie chociażby człowieka, który prowadzi swoją działalności i nie ma większego pojęcia o branży UTB. Zakupuje wózek i w tym momencie musi określić jego historię oraz resurs.... Może poprosić o pomoc konserwatora, który w tym momencie zacznie "tworzyć".... no właśnie - co? Sądzę, że upłynie co najmniej kilka lat, zanim dowiemy się co dozór techniczny będzie chciał na ten temat czytać.

Kolejną bardzo ważną zmianą, którą wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, jest obowiązek dostarczenia protokołów pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB. Do tej pory wymagane było to tylko w określonych sytuacjach przy urządzeniach wyposażonych w aparaty elektryczne - co zresztą pozostaje w dalszym ciągu bez większych zmian (oprócz tego, że należy odnotować wykonanie takich pomiarów również w dzienniku konserwacji, czego wcześniej prawo nie wymagało od konserwatora). 

A skoro wspomniałem o dzienniku konserwacji - tutaj również zostały wprowadzone nowe wymagania. W ramach prowadzenia dziennika konserwacji konserwator będzie musiał od tej pory odnotować:
-  zakres wykonanych czynności,
- imię i nazwisko ,
-  numer zaświadczeń,
- daty przeglądu
- oraz stan licznika roboczogodzin, o ile ma to zastosowanie [5].
Co ważne, dziennik konserwacji może być prowadzony w formie elektronicznej,  tak samo jak druga kopia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania.

O czym jeszcze należałoby wspomnieć? Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność obsługującego lub konserwującego pod warunkiem spełnienia kilku czynników, które zostaną uzgodnione z UDT .

Co ciekawe, nowe przepisy nie nakładają obowiązku wykonania prób statycznej oraz dynamicznej, które były wymagane w poprzednich przepisach.

Powyżej omówiłem jedynie kilka najistotniejszych zmian, które zostają wprowadzone w życie nowym rozporządzeniem. Z pewnością doczekamy się wielu różnych interpretacji nowych przepisów i będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim zostaną jednoznacznie odczytane, tak jak wyjaśnienie pewnych nieścisłości poprzedniego rozporządzenia zajęło niemalże 15 lat jego obowiązywania.
[1]           Rozporządzenie MP i T poz. 2176 z 30 . 10 . 2018 art. 2 pkt. 6
[2]           Tamże, art. 7 pkt. 4
[3]           Tamże, art. 7 pkt. 6
[4]           Tamże, art. 7 pkt. 5
[5]           Tamże , art. 9 pkt. 5

2 komentarze:

  1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń
  2. babyliss pro nano titanium curling iron
    babyliss pro nano titanium curling iron. · This product is titanium earrings for sale and หาเงินออนไลน์ is titanium key ring of great quality. · The product is for sale and is of great quality. · ford focus titanium Material, Material, Material, Type, Size: Material: ‎1,570Item Weight: 1,570 titanium rainbow quartz

    OdpowiedzUsuń